wattedoenbijontslag.nl

Upvotes ontvangen85
Downvotes ontvangen99
Karma:-13 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (96)

1

15 Thumbs up   12 Thumbs down

arbeidsomstandigheden


Het geheel van omstandigheden waaronder arbeid wordt verricht, zoals de inrichting van de werkplaats, de veiligheid van en in verband met het gebruik van gereedschappen, aanpassing in de arbeid aan zwangere werkneemsters en dergelijke. Ook de arbeids- en rusttijden vallen hieronder. De normen zijn voornamelijk te vinden in de Arbo-wet 1998 en in de [..]
Bron: wattedoenbijontslag.nl

2

11 Thumbs up   3 Thumbs down

Opzegtermijn


De termijn die ligt tussen het moment van opzeggen en de feitelijke einddatum van de arbeidsovereenkomst. De termijn kan voortvloeien uit de wet, uit de individuele arbeidsovereenkomst of uit de CAO en kan pas gaan lopen ná verkrijging van een ontslagvergunning.
Bron: wattedoenbijontslag.nl

3

10 Thumbs up   14 Thumbs down

vakbond


Vereniging van werknemers die op grond van de statuten van de vereniging hun onderhandelingsrecht over arbeidsvoorwaarden hebben overgedragen aan de vereniging. Vakbonden zijn meestal op hun beurt aangesloten bij federaties, koepels en dergelijke, die ook weer een vereniging vormen.
Bron: wattedoenbijontslag.nl

4

8 Thumbs up   6 Thumbs down

anciënniteit


Hiermee wordt bedoeld dat de duur van het dienstverband bepalend is voor bepaalde rechten. Bijvoorbeeld, hoe langer in dienst, hoe meer vakantiedagen. Met betrekking tot het ontslagrecht vinden we het anciënniteitbeginsel terug in de last in/first out-regel die de Regionaal Directeur toepast bij de beantwoording van de vraag of hij een ontslagvergu [..]
Bron: wattedoenbijontslag.nl

5

7 Thumbs up   14 Thumbs down

werknemer


Hij die in ruil voor loon op basis van een arbeidsovereenkomst arbeid verricht.
Bron: wattedoenbijontslag.nl

6

5 Thumbs up   6 Thumbs down

werkgever


De partij bij de arbeidsovereenkomst die in ruil voor arbeid loon betaalt. Soms is er sprake van een formele werkgever, die aan deze definitie voldoet en van een materiële werkgever, die in de dagelijkse praktijk de gezagsrelatie uitoefent (bij uitzendwerk of detachering).
Bron: wattedoenbijontslag.nl

7

5 Thumbs up   4 Thumbs down

personeelsbeleid


Het sociale beleid ten aanzien van de in de onderneming werkzame personen. Het wordt bepaald door de bestuurder van de onderneming en is vaak te vinden in een personeelsgids, die deel kan uitmaken van de arbeidsovereenkomst.
Bron: wattedoenbijontslag.nl

8

4 Thumbs up   4 Thumbs down

Stagiair


Iemand die nog in opleiding is en daarvoor ervaring moet opdoen of zelf kennis of vaardigheden wil verwerven die in het latere beroepsleven nodig zijn. De stagiair werkt niet op basis van een arbeidsovereenkomst en ontvangt ook geen loon, maar een onkostenvergoeding.
Bron: wattedoenbijontslag.nl

9

4 Thumbs up   4 Thumbs down

ondernemer


De ondernemer is verantwoordelijk voor de instandhouding van de onderneming. Een ondernemer kan vele verschijningsvormen hebben, van een eenmansbedrijf tot een multinationale onderneming. In de Wet op de ondernemingsraden is de ondernemer verantwoordelijk voor de naleving van de wet. In zijn economische rol is de ondernemer directeur/bestuurder, vo [..]
Bron: wattedoenbijontslag.nl

10

3 Thumbs up   6 Thumbs down

arbeidsvoorwaarden


De in acht te nemen voorwaarden bij overeenkomsten. Deze juridisch afdwingbare afspraken over bijvoorbeeld loon, werktijden, vakantie en tal van andere zaken zijn te vinden in de individuele en de collectieve arbeidsovereenkomsten of in een arbeidsvoorwaardenregeling.
Bron: wattedoenbijontslag.nl


Login in om alle 96 betekenissen te bekijken