Betekenis arbeidsvoorwaarden
Wat betekent arbeidsvoorwaarden? Hieronder vind je 15 betekenissen van het woord arbeidsvoorwaarden. Je kunt ook zelf een definitie van arbeidsvoorwaarden toevoegen.

1

11   4

arbeidsvoorwaarden


voorwaarden waaronder werknemers hun arbeid verrichten, vastgelegd in een arbeidsovereenkomst (bijvoorbeeld een cao). Het betreft regelingen inzake onder andere salaris, werktijden, vakantie, reiskost [..]
Bron: thesaurus.politieacademie.nl

2

4   6

arbeidsvoorwaarden


dit zijn afspraken over de werktijden en het salaris dat geboden wordt.
Bron: scholieren.com

3

3   6

arbeidsvoorwaarden


Alle afspraken die betrekking hebben op de door de werkgever aan zijn werknemers verschuldigde tegenprestatie voor de geleverde arbeid, zoals loon, werktijden, vakantie, kinderopvangregelingen, studie [..]
Bron: thesauruszorgenwelzijn.multites.net

4

3   6

arbeidsvoorwaarden


De in acht te nemen voorwaarden bij overeenkomsten. Deze juridisch afdwingbare afspraken over bijvoorbeeld loon, werktijden, vakantie en tal van andere zaken zijn te vinden in de individuele en de collectieve arbeidsovereenkomsten of in een arbeidsvoorwaardenregeling.
Bron: wattedoenbijontslag.nl

5

3   6

arbeidsvoorwaarden


Het geheel van door de werkgever en werknemer overeengekomen voorwaarden die men in acht neemt bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst, hetzij individueel, hetzij collectief. Deze voorwaarden zijn [..]
Bron: cbs.nl

6

3   6

arbeidsvoorwaarden


voorwaarden waarop een werknemer werkt
Bron: scholieren.com

7

3   6

arbeidsvoorwaarden


terms of employment
Bron: utwente.nl

8

0   3

arbeidsvoorwaarden


omschrijving van je rechten en plichten ( zoals je taken ) op werken
femke - 25 november 2017

9

3   7

arbeidsvoorwaarden


1) primaire arbeidsvoorwaarden: Loon en de normale arbeidstijd. 2) secundaire arbeidsvoorwaarden: vakantieregelingen, duur middagpauze, reiskostenvergoedingen, kinderopvang enz.
Bron: scholieren.com

10

3   7

arbeidsvoorwaarden


lonen, arbeidstijden, functiewaardering (zie ook blz 145)
Bron: scholieren.com

11

3   7

arbeidsvoorwaarden


Afspraken over loon en andere vergoedingen, werktijden, vakantieregelingen enzovoort. Primaire arbeidsvoorwaarden hebben betrekking op loon en werktijden. Alle andere arbeidsvoorwaarden zijn secundair [..]
Bron: scholieren.com

12

3   7

arbeidsvoorwaarden


Primaire en secundaire voorwaarden, afspraken tussen werkgever en werknemer die zwart op wit staan.
Bron: scholieren.com

13

1   5

arbeidsvoorwaarden


De rechtsregels, afspraken en het beloningsbeleid die gelden in de arbeidsrelatie tussen een werknemer en een werkgever. Zij komen individueel of collectief tot stand, maar mogen in principe niet in negatieve zin afwijken van hetgeen door de wetgever in het arbeidsrecht is bepaald. Zie ook Primaire arbeidsvoorwaarden en Secundaire arbeidsvoorwaarde [..]
Bron: bellevueholidayrentals.com

14

2   8

arbeidsvoorwaarden


-  afspraken over het loon en de pensioenvoorziening, de norm         jaartaak en eventuele sociale voorzieningen (bijvoorbeeld     regelingen in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid en     werkloosheid).  Dit zijn de primaire arbeidsvoorwaarden.      -  afspraken over werktijden, werkomstandigheden, scholing,      vakantieregelingen [..]
Bron: home.wanadoo.nl

15

2   9

arbeidsvoorwaarden


primaire en secundaire voorwaarden, afspraken tussen werkgever en werknemer die zwart op wit staan.
Bron: scholieren.com

Betekenis van arbeidsvoorwaarden toevoegen.
Aantal woorden:
Naam:
E-mail: (* optioneel)

<< Arbeidsverzuim arbeidsvoorwaardenoverleg >>
Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

Betekenis toevoegen