taalexpert.nl

Website:https://www.hanze.nl/taalexpert/
Upvotes ontvangen105
Downvotes ontvangen97
Karma:9 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (117)

1

10   8

werkwoord


Een woord dat ‘een werking’ uitdrukt. Bijvoorbeeld: 'lopen', 'gaan', 'willen', enz. (Haeseryn, 1997). Infinitief Werkwoord in ‘wij-vorm’. Bijvoorbeeld: 'drinken', 'aaien', 'gaan', enz. Stam Werkwoord in ‘ik-vorm’. Bijvoorbeeld: 'drink', 'aai', 'ga' [..]
Bron: taalexpert.nl

2

8   0

receptief


Taal begrijpen. Bij taalverwervende kinderen zijn er twee aspecten te onderscheiden: enerzijds het leren begrijpen van taal, ook wel receptieve taalontwikkeling genoemd, en anderzijds het zelf praten, de actieve taalontwikkeling of productie (Schaerlaekens, 2008).
Bron: taalexpert.nl

3

7   7

woordenschat


Zie actieve en passieve woordenschat.
Bron: taalexpert.nl

4

7   3

zelfstandig naamwoord


Een woord dat een ‘zelfstandigheid’ aanduidt. Je kunt er 'de' of 'het' voor zetten. Bijvoorbeeld: 'bal', 'keuken', 'pop', enz. (Haeseryn, 1997). Verzamelnaam Het zelfstandig naamwoord verwijst naar een aantal gelijksoortige wezens of dingen die tezamen een eenheid vormen. Bijvoorbeeld: 'die [..]
Bron: taalexpert.nl

5

6   1

lidwoord


Het woord 'de', 'het' of 'een' dat voor het zelfstandig naamwoord staat (Haeseryn et al., 1997). Bepaald lidwoord: 'de' en 'het' Een woord dat naar een bepaald zelfstandig naamwoord verwijst. In de zin 'Het paard staat in de wei' wordt een specifiek paard bedoeld. Onbepaald lidwoord:  [..]
Bron: taalexpert.nl

6

6   4

piramide


Een educatieve methode die spelen werken en leren combineert. Het programma richt zich op acht ontwikkelingsgebieden, die samen de hele ontwikkeling van het jonge kind omvatten (Piramide).
Bron: taalexpert.nl

7

6   2

taalgebruik


Pragmatiek
Bron: taalexpert.nl

8

6   1

velum


Gehemelte. Het gewelf van de mond dat het tussenschot vormt tussen de neus- en mondholte. Het gehemelte bestaat uit het vooraan gelegen harde gehemelte (palatum durum) en het achterin gelegen zachte gehemelte (palatum molle) (Bogaert, 2000).
Bron: taalexpert.nl

9

5   3

morfologie


De morfologie heeft betrekking op de vormveranderingen binnen woorden, zoals vervoegingen van werkwoorden en verbuigingen van zelfstandige naamwoorden en bijvoeglijke naamwoorden. Van veel grondwoorden kunnen met behulp van prefixen, suffixen en samenstellingen nieuwe woorden met een verwante, maar toch andere betekenis afgeleid worden (derivatiemo [..]
Bron: taalexpert.nl

10

5   4

productief


Het uiten. Bij taalverwervende kinderen zijn er twee aspecten te onderscheiden: enerzijds het leren begrijpen van taal, ook wel receptieve taalontwikkeling genoemd, en anderzijds het zelf praten, de actieve taalontwikkeling of productie (Schaerlaekens, 2008).
Bron: taalexpert.nl


Login in om alle 117 betekenissen te bekijken