structuurvisieutrechtseheuvelrug.nl

Upvotes ontvangen119
Downvotes ontvangen240
Karma:-120 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (84)

1

31 Thumbs up   13 Thumbs down

landschap


De omgeving zoals die zich aan ons voordoet, soms groener soms stedelijker.
Bron: structuurvisieutrechtseheuvelrug.nl

2

15 Thumbs up   35 Thumbs down

biotoop


Een biotoop (Gr: bios - leven, topos - plaats) is een gebied met een uniform landschapstype waarin bepaalde organismen kunnen gedijen. (Wikipedia)
Bron: structuurvisieutrechtseheuvelrug.nl

3

13 Thumbs up   44 Thumbs down

Achtergrondinformatie


Archief
Bron: structuurvisieutrechtseheuvelrug.nl

4

10 Thumbs up   13 Thumbs down

verkeersas


Een weg met hoge intensiteit en een duidelijke functie als gebiedsontsluiting
Bron: structuurvisieutrechtseheuvelrug.nl

5

9 Thumbs up   37 Thumbs down

duurzaam


1/ duurzaam (tijdsduur) - van lange duur; van een product: dat lang meegaat. 2/ duurzaam (ontwikkeling) - van een proces: dat permanent kan worden toegepast omdat het de aarde niet uitput; van een product: dat gemaakt wordt met een productiemethode die in deze zin duurzaam is
Bron: structuurvisieutrechtseheuvelrug.nl

6

8 Thumbs up   8 Thumbs down

maatwerk


Bij maatwerk in de ruimtelijke ordening wordt de functionele wens aangepast aan de ruimtelijke mogelijkheden. De bestaande situatie stuurt daarmee de mogelijkheden voor het gebruik. Dit vraagt om een wil tot flexibiliteit van de mensen die de functie willen realiseren, de mensen die de bestaande situatie verdedigen en de gebruikers.
Bron: structuurvisieutrechtseheuvelrug.nl

7

7 Thumbs up   13 Thumbs down

Dynamiek


De mate waarin de sociale, functionele en/of ruimtelijke situatie veranderd
Bron: structuurvisieutrechtseheuvelrug.nl

8

5 Thumbs up   7 Thumbs down

Herstructurering


Dit is ingrijpender dan herontwikkeling. Herstructureren houdt vaak ook in dat de functie van een plek gaat veranderen.
Bron: structuurvisieutrechtseheuvelrug.nl

9

4 Thumbs up   7 Thumbs down

Voorzieningen


De Wmo draagt ertoe bij dat álle burgers kunnen participeren in de samenleving. De Wmo is van kracht sinds 1 januari 2007 en verving de Welzijnswet, de Wet voorzieningen gehandicapten (WVG) en delen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).
Bron: structuurvisieutrechtseheuvelrug.nl

10

3 Thumbs up   9 Thumbs down

Beleid


Beleid is het stellen van doelen, middelen en een tijdpad in onderlinge samenhang. Liefst zijn plaats en tijd omschreven. (Wikipedia)
Bron: structuurvisieutrechtseheuvelrug.nl


Login in om alle 84 betekenissen te bekijken