cementenbeton.nl

Upvotes ontvangen61
Downvotes ontvangen69
Karma:-7 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (182)

1

11 Thumbs up   11 Thumbs down

humus


stof van organische oorsprong in de bodem
Bron: cementenbeton.nl

2

8 Thumbs up   2 Thumbs down

attest


Attest is een verklaring, gebaseerd op onderzoek, dat een materiaal geschikt is voor een beoogde toepassing
Bron: cementenbeton.nl

3

5 Thumbs up   8 Thumbs down

Kwaliteit


het geheel van eigenschappen en kenmerken van een product of dienst dat van belang is voor het voldoen aan vastgestelde of vanzelfsprekende behoeften
Bron: cementenbeton.nl

4

5 Thumbs up   9 Thumbs down

klinker


Klinker is het basismateriaal voor de meeste cementen
Bron: cementenbeton.nl

5

4 Thumbs up   1 Thumbs down

normen


gestandaardiseerde richtlijnen mbt eigenschappen en samenstelling van materialen, fabricageprocessen, beoordelen van materiaaleigenschappen enz.
Bron: cementenbeton.nl

6

3 Thumbs up   1 Thumbs down

amorf


Amorf: aanduiding van de glasachtige structuur van een stof
Bron: cementenbeton.nl

7

3 Thumbs up   1 Thumbs down

beton


verhard mengsel van cement , grof en fijn toeslagmateriaal en water. Verder kunnen vul- en hulpstoffen zijn toegevoegd. Beton ontwikkelt zijn eigenschappen door de hydratatie van cement
Bron: cementenbeton.nl

8

3 Thumbs up   2 Thumbs down

duurzaamheid


mate van bestandheid van beton tegen de invloeden vanuit het milieu waarin het zich bevindt
Bron: cementenbeton.nl

9

3 Thumbs up   1 Thumbs down

oppervlaktewater


open water, bovengronds: water uit rivieren, kanalen, sloten enz.
Bron: cementenbeton.nl

10

2 Thumbs up   0 Thumbs down

CE-markering


een door de producent aangebracht merk nadat is aangetoond dat het product voldoetaan de daartoe aangewezen eisen van een geharmoniseerde Europese norm
Bron: cementenbeton.nl


Login in om alle 182 betekenissen te bekijken