cbs.nl

Website:https://www.cbs.nl
Upvotes ontvangen692
Downvotes ontvangen845
Karma:-154 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (1059)

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Aanvullend pensioen


Uitkeringen van pensioenfondsen en lijfrente-uitkeringen van levensverzekeringsmaatschappijen als aanvulling op de eventuele AOW-uitkering.
Bron: cbs.nl

2

2 Thumbs up   0 Thumbs down

Academisch ziekenhuis


Een algemeen ziekenhuis, waarin gedurende dag en nacht alle vormen van medisch-specialistische hulp kunnen plaatsvinden, doch verbonden aan een universiteit en erkend in de zin van de "Wet op het wete [..]
Bron: cbs.nl

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Achterstandsleerling


Leerling in het reguliere basisonderwijs die volgens het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap behoort tot een achterstandscategorie. Op grond daarvan krijgen basisscholen extra financiƫle m [..]
Bron: cbs.nl

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Activiteitenbeperking


Het door ziekte of verwonding rustiger aan doen, of achterwege laten van activiteiten die men gewoonlijk wel doet.
Bron: cbs.nl

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Acuut letsel


Letsel dat is ontstaan als een acuut gevolg van een recent ongeval.
Bron: cbs.nl

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Administratieve afvoering


Verwijdering van een persoon uit de bevolkingsregisters van een gemeente nadat de gemeente heeft vastgesteld dat de verblijfplaats van deze persoon niet bekend is, deze persoon niet bereikbaar is en w [..]
Bron: cbs.nl

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Administratieve correctie


Opneming van een persoon in het gemeentelijke bevolkingsregister of afvoering van een persoon uit het gemeentelijke bevolkingsregister die niet het gevolg is van geboorte, sterfte, vestiging, vertrek [..]
Bron: cbs.nl

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Administratieve opneming


Opneming van een persoon in de bevolkingsregisters van een gemeente op verzoek van de betrokkene. Deze opneming is niet het gevolg van geboorte, immigratie of vestiging van die persoon vanuit een ande [..]
Bron: cbs.nl

9

1 Thumbs up   1 Thumbs down

adoptie


Verandering van een familierechtelijke betrekking: er komt een nieuwe band tot stand tussen een kind en (adoptie)ouder(s).
Bron: cbs.nl

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ADV-dagen


De op jaarbasis overeengekomen (rooster)vrije dagen die op grond van een arbeidsduurverkortingsregeling worden verleend.
Bron: cbs.nl


Login in om alle 1059 betekenissen te bekijken