Betekenis inburgering
Wat betekent inburgering? Hieronder vind je 6 betekenissen van het woord inburgering. Je kunt ook zelf een definitie van inburgering toevoegen.

1

2 Thumbs up   1 Thumbs down

inburgering


Het proces van leren van de taal en kennis en inzicht krijgen van allerlei aspecten van de samenleving door allochtonen die zich in die samenleving vestigen of gevestigd hebben; moet leiden tot (socia [..]
Bron: thesauruszorgenwelzijn.multites.net

2

2 Thumbs up   1 Thumbs down

inburgering


Inburgering is de eerste fase van integratie van nieuwkomers in de Nederlandse samenleving. Hierbij wordt gestreefd nieuwkomers door een vlot en intensief programma zo snel mogelijk een vorm van zelfredzaamheid te laten bereiken. Het inburgeringstraject heeft een welzijns- en educatieve component. De educatieve component is een programma dat kan be [..]
Bron: onderwijsachterstanden.nl

3

2 Thumbs up   2 Thumbs down

inburgering


Inburgering is een specifieke, begeleide en doelgericht gestuurde vorm van maatschappelijke integratie van allochtonen, immigranten net zo goed als asielzoekers en 'gezinsherenigers' waarbij ernaar ge [..]
Bron: nl.wikipedia.org

4

1 Thumbs up   2 Thumbs down

inburgering


In 1998 werd in Nederland de 'Wet inburgering nieuwkomers' ingevoerd. Daarmee moet worden voorkomen dat immigranten, onder wie vluchtelingen, in een achterstandspositie raken. Het verplichte inburgeringprogramma bestaat uit Nederlands taalonderwijs, oriëntatie op de Nederlandse samenleving, beroepenoriëntatie en maatschappelijke [..]
Bron: amnesty.nl

5

1 Thumbs up   2 Thumbs down

inburgering


integration of new immigrants
Bron: utwente.nl

6

0 Thumbs up   2 Thumbs down

inburgering


Een van de voorwaarden waaraan een vreemdeling moet voldoen voordat hij zich mag laten naturaliseren. De vreemdeling is pas ingeburgerd als hij voldoende Nederlands spreekt. Maar ook enige kennis van de Nederlandse maatschappij kan bepalend zijn om te beoordelen of een vreemdeling voldoende is ingeburgerd.
Bron: collegenet.nl

<< inbreuk inburgeringsonderzoek >>

Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

Betekenis toevoegen