onderwijsachterstanden.nl

Upvotes ontvangen36
Downvotes ontvangen60
Karma:-23 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (64)

1

6 Thumbs up   10 Thumbs down

Educatie


Educatie is gericht op het leren functioneren in de samenleving. Het omvat opleidingen gericht op breed maatschappelijk functioneren, opleidingen Nederlands als tweede taal en opleidingen gericht op sociale redzaamheid. Educatie is uitsluitend voor volwassenen.
Bron: onderwijsachterstanden.nl

2

5 Thumbs up   1 Thumbs down

primair onderwijs


Dit is de overkoepelende term voor (speciaal) basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. Deze term wordt gebruikt sinds de invoering van de Wet op het primair onderwijs in augustus 1998. Zie ook basisonderwijs en speciaal basisonderwijs.
Bron: onderwijsachterstanden.nl

3

4 Thumbs up   22 Thumbs down

Beleidsterrein


Het beleidsterrein is de afbakening van een aandachtsgebied binnen de taakopdracht van het departement. Per begroting worden de begrotingsartikelen zodanig afgebakend en gegroepeerd dat deze gezamenlijk een helder beeld geven van de onderwerpen van beleid.
Bron: onderwijsachterstanden.nl

4

3 Thumbs up   1 Thumbs down

atheneum


Het atheneum is één van de drie schooltypen van het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) voor leerlingen van 12–18 jaar. Er wordt op het atheneum geen Grieks en Latijn gegeven. Andere schooltypen in het vwo zijn het gymnasium en het lyceum. Zie beroepsonderwijs.
Bron: onderwijsachterstanden.nl

5

3 Thumbs up   1 Thumbs down

Financieel beheer


Het geheel van maatregelen, voorzieningen en regels voor het opstellen, verwerken, vastleggen en controleren van de uitgaven, de verplichtingen, de ontvangsten en de voorschotten van het ministerie.
Bron: onderwijsachterstanden.nl

6

2 Thumbs up   8 Thumbs down

gymnasium


Het gymnasium is één van de drie schooltypen van het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) voor leerlingen van 12–18 jaar. Op het gymnasium zijn Grieks en Latijn verplicht. Andere schooltypen in het vwo zijn het atheneum en het lyceum.
Bron: onderwijsachterstanden.nl

7

2 Thumbs up   1 Thumbs down

inburgering


Inburgering is de eerste fase van integratie van nieuwkomers in de Nederlandse samenleving. Hierbij wordt gestreefd nieuwkomers door een vlot en intensief programma zo snel mogelijk een vorm van zelfredzaamheid te laten bereiken. Het inburgeringstraject heeft een welzijns- en educatieve component. De educatieve component is een programma dat kan be [..]
Bron: onderwijsachterstanden.nl

8

2 Thumbs up   1 Thumbs down

kengetal


Een kengetal is een getal dat inzicht geeft in de situatie en/of de ontwikkeling van een beleids- of productieproces.
Bron: onderwijsachterstanden.nl

9

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Assistentopleiding


De assistentopleiding duurt een half tot één jaar en leidt op tot niveau één van de beroepsopleidingen. Er zijn vier niveaus, niveau één is het laagste niveau. Er zijn geen vooropleidingseisen. Leerlingen zijn meestal vanaf ca. 16 jaar oud.
Bron: onderwijsachterstanden.nl

10

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Budgettair neutraal


Zonder effect op het saldo van uitgaven en ontvangsten van de begroting.
Bron: onderwijsachterstanden.nl


Login in om alle 64 betekenissen te bekijken