Betekenis Beleidsterrein
Wat betekent Beleidsterrein? Hieronder vind je 2 betekenissen van het woord Beleidsterrein. Je kunt ook zelf een definitie van Beleidsterrein toevoegen.

1

4 Thumbs up   22 Thumbs down

Beleidsterrein


Het beleidsterrein is de afbakening van een aandachtsgebied binnen de taakopdracht van het departement. Per begroting worden de begrotingsartikelen zodanig afgebakend en gegroepeerd dat deze gezamenlijk een helder beeld geven van de onderwerpen van beleid.
Bron: onderwijsachterstanden.nl

2

2 Thumbs up   22 Thumbs down

Beleidsterrein


Het geheel van relaties tussen actoren die handelingen of activiteiten verrichten in het kader van een bepaald dat voortvloeit uit een overheidstaak. overheidsbeleid. Alle erzicht van alle taken en en [..]
Bron: labyrinth.rienkjonker.nl
<< Beleidsregel Beleidsveld >>