Betekenis Moraal
Wat betekent Moraal? Hieronder vind je 22 betekenissen van het woord Moraal. Je kunt ook zelf een definitie van Moraal toevoegen.

1

80   45

Moraal


1) De zeden, de algemeen aanvaarde normen met betrekking tot goed en kwaad.

Ethische en gedragsregels die door de maatschappij worden bepaald en waartegen men niet zomaar kan ingaan zonder het risico te lopen op sociale uitsluiting of afwijzing.

Moraal vormt ook één van de fundamenten waarop de wetten van een staat gebouwd worden. Dat iets indruist tegen de moraal, wil daarom echter niet zeggen dat het illegaal is, en vice versa.

2) Moraal kan ook gebruikt worden als synoniem voor moreel; dan betekent het: goede moed, wilskracht, zin om door te zetten.


Veel cultuurfilosofen menen dat de afbrokkelende moraal aan de basis lag van de ineenstorting van het Romeinse Rijk.
martijnver - 15 maart 2019

2

61   45

Moraal


Geheel van opvattingen, handelingen en beslissingen waarbij mensen uitdrukken wat zij belangrijk vinden.
dino - 29 december 2010

3

6   3

Moraal


Het geheel van de traditionele en heersende zeden (soort gedragsregels). Moraal is het resultaat van de ethiek je ziet wat iemand wel of niet doet; zegt of kijkt. Geheel van waarden en normen bij een persoon, groep of in de samenleving
Anna - 6 augustus 2019

4

3   6

Moraal


Sociaal gedrag niet asociaal in de maatschapij . Ook op zedelijk gebied manieren volgens leven, volgens bepaalde regels. Leven op een wijze die niet tegen de samenleving ingaat.
Chefara - 5 juli 2019

5

23   31

Moraal


Moraal geeft de gedragingen of handelingen aan die door de maatschappij als correct worden aanzien. Moraal betekent hetzelfde als 'zeden'. Moraal geldt overal en altijd en is opgelegd. Hoewel niet iedereen hetzelfde idee heeft over wat correct is, durft hierover wel eens discussie te ontstaan. De ethiek houdt zich bezig met de vraag: wat is goede moraal. Hierover blijven dus vraagtekens bestaan.
turelinckx - 8 april 2014

6

12   22

Moraal


de sociale waarden en hun rangorde die iemand kenmerken in zijn omgang met anderen.
boudewijn van lienen - 3 november 2017

7

12   23

Moraal


Iemands voorstelling van “goed” en “slecht” ofwel de les die men ergens uit kan trekken. Moraal is een omschrijving van de handelingen en gedragingen die we graag zien of wensen. Het is, in feite, het motief achter iemands gedrag dat maatschappelijk gewenst is. De moraal van iemand wordt bepaald door de achtergrond, opvoeding en afkomst van die persoon. Alle levenslessen en ervaringen dragen bij in de moraal die iemand heeft. De moraal kan dus van persoon tot persoon verschillen, zelfs wanneer ze familie van elkaar zijn. Sprookjesverhalen en stripboeken bevatten vaak een moraal om zo de lezer wat bij te brengen.
Guy Oldenkotte - 18 september 2017

8

25   38

Moraal


ook wel zeden genoemd, geeft eigenlijk weer wat in de maatschappij waarin we leven, als algemeen geaccepteerd gedrag wordt gezien. Wat is wenselijk en wat niet. Vaak wordt er gesproken over de “ moraal van het verhaal” en dat is eigenlijk altijd een boodschap. In sprookjes, verhalen of kinderprogramma’s is ook vaak een moraal verstopt, als het ware een wijze les om van te leren. In groepen mensen in landen, op scholen of in streken, zijn er vaak specifieke ideeën over wat moreel gedrag is, en wat men als goed of slecht ziet. Hier komt ook de ethiek weer in terug en de normen en waarden van mensen.
syl123 - 21 september 2017

9

11   25

Moraal


moraal, zedelijk, zedig
Bron: home.planet.nl/~dumon002/

10

11   25

Moraal


Nee. Hoewel deze woorden in een bepaald jargon wel worden verward, raden wij aan het onderscheid tussen moraal ('zedenleer') en moreel ('zedelijke kracht', 'zelfvertrouwen', &# [..]
Bron: taaladvies.net

11

11   25

Moraal


 mo·raal de; v(m) 1 de leer vd plichten en deugden; zedenleer 2 zedenles; strekking: de ~ vd fabel 3 beginselen, principes: een man zonder ~ 4 (sp) zelfvertrouwen, moreel
Bron: vandale.nl

12

8   22

Moraal


moraal, zedelijk, zedig
Bron: dumont-andre.nl

13

8   22

Moraal


moraal, zedelijk, zedig
Bron: genealogie.hcc.nl

14

10   24

Moraal


moraal, zedelijk, zedig
Bron: home.planet.nl

15

15   29

Moraal


opvatting over goed en kwaad
Bron: collegenet.nl

16

9   23

Moraal


Het geheel van de traditionele en heersende zeden (soort gedragsregels). Moraal is het resultaat van de ethiek je ziet wat iemand wel of niet doet; zegt of kijkt. Geheel van waarden en normen bij een persoon, groep of in de samenleving
Anna - 28 maart 2018

17

13   28

Moraal


de heersende opvattingen, gewoonten en gebruiken
Voorbee [..]
Bron: www.muiswerk.nl

18

8   23

Moraal


mo·raal (de; v(m)) de leer van de plichten en deugden; zedenleer zedenles; strekking: de moraal van de fabel beginselen, principes: een man zonder moraal (sport) zelfvertrouwen, moreel
Bron: vandale.nl

19

15   31

Moraal


Een (fantasie)verhaal om iemand een lesje te leren.
Bron: scholieren.com

20

10   27

Moraal


Het begrip moraal (of zeden) geeft de handelingen en gedragingen aan die in een maatschappelijke context als correct en wenselijk worden gezien. Het filosofisch vakgebied van de ethiek richt zich op d [..]
Bron: nl.wikipedia.org

21

7   24

Moraal


moraalzn v moraal ( mv) [moˈral] ideeën over goed en slecht
Bron: nl.thefreedictionary.com

22

8   26

Moraal


Moraal is een verhaal dat over interessante dingen gaat
anoniem - 30 mei 2017

Betekenis van Moraal toevoegen.
Aantal woorden:
Naam:
E-mail: (* optioneel)

<< mora Morag >>