terbergleasing.nl

Upvotes ontvangen202
Downvotes ontvangen168
Karma:35 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (198)

1

59   19

coulance


Vergoeding van de importeur/dealer voor reparaties die buiten de fabrieksgarantie vallen.
Bron: terbergleasing.nl

2

27   9

fleetowner


Bedrijf met meer dan 9 auto's.
Bron: terbergleasing.nl

3

13   4

marge


Verschil tussen de contractrente (= verkoop) en de fundingrente (= inkoop). De marge wordt onderverdeeld in rente(winst)- en risicomarge, alsmede de opslagen voor onderhoud en verzekering.
Bron: terbergleasing.nl

4

10   0

expiratie


Moment waarop de overeengekomen duur van een contract is verstreken.
Bron: terbergleasing.nl

5

9   2

borg


Diegene die zich voor de schuld van een ander jegens diens schuldeiser tot zekerheid verbindt in borgtocht. Zie ook: Garantstelling
Bron: terbergleasing.nl

6

8   14

saf


Europees Schade Aangifte Formulier.
Bron: terbergleasing.nl

7

7   2

storneren


De mogelijkheid tot het terugdraaien van een op basis van incasso machtiging gedane automatische afschrijving binnen de daarvoor gestelde termijn.
Bron: terbergleasing.nl

8

7   4

gvw


Gross Vehicle Weight; geeft het maximum bruto gewicht van een voertuig aan. Dat wil zeggen de som van de massa van het lege voertuig en het maximum toegestaan laadvermogen.
Bron: terbergleasing.nl

9

7   17

aanhanger


Een aanhanger is een voertuig dat wordt voortbewogen door een trekkende (vracht)wagen, die niet wordt beschouwd als een trekker.
Bron: terbergleasing.nl

10

5   4

tender


Door prospect of klant uitgeschreven verzoek aan meerdere leasemaatschappijen om een aanbieding te doen voor een offerte aan de hand van door de prospect/klant bepaalde voorwaarden.
Bron: terbergleasing.nl


Login in om alle 198 betekenissen te bekijken