seamasters.be

Upvotes ontvangen30
Downvotes ontvangen61
Karma:-32 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (13)

1

12 Thumbs up   32 Thumbs down

biotoop


Het totaal van de abiotische en biotische ecologische factoren die kenmerkend zijn voor een milieu of die een natuurlijke levensgemeenschap (biocoenose) vormen. Eenvoudiger gezegd: plaats waar een dier of een plant geheel in zijn omgeving ingepast is; natuurlijke levensruimte; homogeen woon of groeigebied.
Bron: seamasters.be

2

7 Thumbs up   1 Thumbs down

abiotisch


Heeft betrekking op de fysisch-chemische factoren die van invloed zijn op de levende wezens. De verscheidene natuurkundige en scheikundige factoren beïnvloeden de verspreiding van levende wezens in het mariene milieu. Voorbeelden van fysische en chemische factoren: zoutconcentratie, temperatuur, lichtintensiteit, beweging van het water,... Het tege [..]
Bron: seamasters.be

3

6 Thumbs up   8 Thumbs down

biotisch


Biotisch is het tegengestelde van abiotisch. Biotische factoren hebben betrekking op de invloed die levende organismen uitoefenen op enerzijds hun abiotische milieu en anderzijds op andere organismen. Voorbeeld invloed op abiotisch milieu: bepaalde dieren maken in hun leefgebied zoveel stof waardoor de lichtintensiteit te laag wordt. Door deze abio [..]
Bron: seamasters.be

4

3 Thumbs up   12 Thumbs down

biomassa


Het totaal aan levende materie per oppervlakte-eenheid, uitgedrukt in gram droge stof (gedehydreerde organismen) per vierkante meter.
Bron: seamasters.be

5

2 Thumbs up   3 Thumbs down

autotroof


Organisme dat de organische stoffen die het nodig heeft zelf produceert. Chlorofylplanten zijn autotroof. Het tegenovergestelde van aototroof is heterotroof.
Bron: seamasters.be

6

0 Thumbs up   1 Thumbs down

test


Deze pagina is nog in opbouw.
Bron: seamasters.be

7

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Aboraal


Gelegen aan de zijde die van de mond is afgekeerd.
Bron: seamasters.be

8

0 Thumbs up   1 Thumbs down

bathyale zone


De continentale helling of bathyale zone is de steilere helling die volgt op de littorale zone (contintaal plateau) en afdaalt van ongeveer 200 meter tot ongeveer 3000 meter diepte.
Bron: seamasters.be

9

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Bathymetrish


Bathymetrisch heeft betrekking op de diepte, zoals bv. de bathymetrische verspreiding van een soort. Zie ook bathyale zone.
Bron: seamasters.be

10

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Bentisch


Zeebodem of bentische zone. Alle levende wezens die bij, op of in de zeebodem (bentische zone) leven, behoren tot het benthos. 
Bron: seamasters.be


Login in om alle 13 betekenissen te bekijken