psychoanalytischwoordenboek.nl

Website:https://www.psychoanalytischwoordenboek.nl
Upvotes ontvangen721
Downvotes ontvangen1256
Karma:-534 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (847)

1

19   44

ritueel


Uiteraard wordt het woord veelvuldig gebruikt in ‘Totem en taboe’ en andere etnopsychologische studies: initiatierituelen, puberteitsrituelen bijvoorbeeld. In psychoanalytisch verband heef [..]
Bron: psychoanalytischwoordenboek.nl

2

18   34

cultuur


Door Freud gedefinieerd als: 'Het geheel van prestaties en inrichtingen waarin ons leven zich onderscheidt van dat van onze dierlijke voorouders en die een tweeledig doel dienen: bescherming [..]
Bron: psychoanalytischwoordenboek.nl

3

18   28

suggestie


Freud definieert het wezen ervan als: ‘beïnvloeding zonder voldoende logische motivering’ (1921c; 8: 245). Hij is van mening dat de psychoanalytische behandeling voldoende logisc [..]
Bron: psychoanalytischwoordenboek.nl

4

17   7

altruïsme


Onbaatzuchtigheid. Door Anna Freud (1936) beschreven afweermechanisme. Zij spreekt van participerende identificatie. Zie ook Freud (1915b; 6: 456). Door een combinatie van projectie en identificatie kunnen verboden verlangens via anderen worden bevredigd. De voorbeelden zijn legio: geen geld kunnen uitgeven voor zichzelf, maar wel voor an [..]
Bron: psychoanalytischwoordenboek.nl

5

14   14

liefde


‘Onze genezingen zijn genezingen door liefde,’ merkte Freud meer dan eens op (Nunberg & Federn, 1962, 30-1-1907 en in de brief aan Jung van 6-12-1906). Dit betekent dat de he [..]
Bron: psychoanalytischwoordenboek.nl

6

14   18

passiviteit


Dit is niet denkbaar zonder haar tegenpool, de activiteit. Ze horen bij elkaar, ofschoon zij tegenovergestelde richtingen aangeven. Zij zijn eigenschappen van de driften en geven het doel aan waarop z [..]
Bron: psychoanalytischwoordenboek.nl

7

13   44

dynamisch


Een centraal begrip uit de psychoanalytische theorie: de psychische fenomenen zijn het resultaat van conflicten en krachtenconstellaties. De splitsing in de persoonlijkheid heeft voor Freud vrijw [..]
Bron: psychoanalytischwoordenboek.nl

8

13   18

karakter


De laatste decennia komt het begrip ‘karakter’ zoals het vrij algemeen voorkwam in de neurosenleer veel minder aan de orde. In de diagnostiek werd algemeen gesproken over ‘karakterne [..]
Bron: psychoanalytischwoordenboek.nl

9

13   6

sofa


Zie Bank.
Bron: psychoanalytischwoordenboek.nl

10

10   5

fantasie


Vooral de onbewuste fantasie is essentieel in de psychoanalyse en zij kan juist door haar vanzelfsprekendheid van zeer grote invloed zijn op iemands leven. Onbewuste fantasieën functioneren als e [..]
Bron: psychoanalytischwoordenboek.nl


Login in om alle 847 betekenissen te bekijken