minerva-ebm.be

Upvotes ontvangen246
Downvotes ontvangen280
Karma:-35 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (239)

1

43 Thumbs up   73 Thumbs down

argument


Een argument is alle informatie die een (werk)hypothese kan bevestigen of ontkennen: leeftijd, geslacht, herkomst, risico’s, sympto­men, klachten, gegevens uit klinisch onderzoek, labo-uitslagen, resultaat van beeldvorming, enz.
Bron: minerva-ebm.be

2

22 Thumbs up   10 Thumbs down

Cohort


De term “cohort” stamt af van de Latijnse term voor een gevechts­eenheid. In de epidemiologie is een cohort een groep personen, die gedurende een bepaalde periode in een onderzoek wordt opgevolgd. Zie cohortonderzoek.
Bron: minerva-ebm.be

3

17 Thumbs up   8 Thumbs down

saturatie


Deze term uit kwalitatief onderzoek duidt op het bereiken van een “verzadiging” van gegevens. Bijvoorbeeld, wanneer men na een aantal focusgroepen geen nieuwe gegevens of argumenten meer hoort of observeert is een punt van saturatie bereikt en is het niet zinvol om nog meer focusgroepgesprekken te voeren rond het betreffende thema.
Bron: minerva-ebm.be

4

12 Thumbs up   4 Thumbs down

Triangulatie


Deze term uit het domein van kwalitatief onderzoek refereert aan het gebruik van de combinatie van drie of meer verschillende onderzoeks­methoden om het eigen kwalitatief onderzoek te valideren.
Bron: minerva-ebm.be

5

11 Thumbs up   4 Thumbs down

follow-up


De observaties over een bepaalde periode van personen of groepen in een onderzoek.
Bron: minerva-ebm.be

6

10 Thumbs up   20 Thumbs down

gemiddelde


Men kan de verdeling van een variabele in een populatie op verschillende manieren beschrijven: als gemiddelde, mediaan of modus.
Bron: minerva-ebm.be

7

10 Thumbs up   5 Thumbs down

preventie


Drie preventieniveaus kunnen worden onderscheiden.
Bron: minerva-ebm.be

8

10 Thumbs up   2 Thumbs down

stratificatie


Bij stratificatie verdeelt men een onderzoekspopulatie in één of meerdere subcategorieën volgens bepaalde criteria, zoals leeftijd, geslacht, sociale status, etc. Deze techniek wordt toegepast om de invloed van confoun­ders of verstorende variabelen op te vangen. Zie ook con­founders.
Bron: minerva-ebm.be

9

9 Thumbs up   15 Thumbs down

Hypothese


Een hypothese is een veronderstelling die zodanig geformuleerd is dat deze op correctheid getoetst kan worden. Zie ook nulhypothese.
Bron: minerva-ebm.be

10

8 Thumbs up   8 Thumbs down

registratie


Bij een registratie onderzoekt men het voorkomen van één of meerdere kenmerken (bijvoorbeeld risicofactoren of ziekte) in een populatie door ondervragingen of onderzoeken bij een (steekproef uit een) omschreven populatie.
Bron: minerva-ebm.be


Login in om alle 239 betekenissen te bekijken