jongerenbijbel.nl

Website:https://www.jongerenbijbel.nl
Upvotes ontvangen333
Downvotes ontvangen377
Karma:-45 (upvotes-downvotes)



0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.



Betekenissen (196)

1

18   17

gerechtigheid


Een term die niet alleen inhoudt dat recht wordt gedaan aan iemand die onrecht lijdt, maar ook aangeeft dat de boosdoeners worden gestraft. Gerechtigheid is verder een theologisch begrip: God spreekt de zondaars om Christus' wil vrij van schuld.
Bron: jongerenbijbel.nl

2

16   7

sela


Rustteken in Hebreeuwse poëzie.
Bron: jongerenbijbel.nl

3

14   23

aalmoes


Geld of goederen die men volgens de Joodse wet verplicht is te geven aan de armen.
Bron: jongerenbijbel.nl

4

14   16

profeet


Iemand die door God geroepen is om als zijn woordvoerder op te treden en mensen te waarschuwen of te bemoedigen.
Bron: jongerenbijbel.nl

5

13   12

gelijkenis


Een verhaal waarin Jezus met behulp van beeldspraak en voorbeelden ontleend aan het dagelijkse leven, zijn gedachten over het koninkrijk van God* duidelijk maakt.
Bron: jongerenbijbel.nl

6

13   17

liefde


De onzelfzuchtige, belangeloze naastenliefde waarmee de gemeenteleden elkaar
Bron: jongerenbijbel.nl

7

12   24

ballingschap


Het gedwongen verblijf van grote groepen van de Israëlitische en Judese bevolking in Assyrië en Babylonië.
Bron: jongerenbijbel.nl

8

9   7

amen


Een Hebreeuwse formule aan het eind van een gebed die betekent: 'ja, zo is het ...' of 'moge het zo zijn'.
Bron: jongerenbijbel.nl

9

9   1

christus


Griekse vertaling van het Aramese woord messias*, dat ‘gezalfde’ betekent (zie Zalven*). De eerste christenen verbonden die term met Jezus. Zeer snel werd die zelfs als een soort tweede naam gebruikt.
Bron: jongerenbijbel.nl

10

9   17

erfenis


Het totaal aan bezittingen en geld dat een overledene naliet, waarin in principe alleen de zonen deelden. De eerstgeboren zoon had bijzondere rechten en plichten en kreeg een dubbel deel.
Bron: jongerenbijbel.nl


Login in om alle 196 betekenissen te bekijken