jongerenbijbel.nl

Website:https://www.jongerenbijbel.nl
Upvotes ontvangen334
Downvotes ontvangen390
Karma:-57 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (196)

1

18 Thumbs up   18 Thumbs down

gerechtigheid


Een term die niet alleen inhoudt dat recht wordt gedaan aan iemand die onrecht lijdt, maar ook aangeeft dat de boosdoeners worden gestraft. Gerechtigheid is verder een theologisch begrip: God spreekt de zondaars om Christus' wil vrij van schuld.
Bron: jongerenbijbel.nl (offline)

2

16 Thumbs up   8 Thumbs down

sela


Rustteken in Hebreeuwse poëzie.
Bron: jongerenbijbel.nl (offline)

3

14 Thumbs up   24 Thumbs down

aalmoes


Geld of goederen die men volgens de Joodse wet verplicht is te geven aan de armen.
Bron: jongerenbijbel.nl (offline)

4

14 Thumbs up   17 Thumbs down

profeet


Iemand die door God geroepen is om als zijn woordvoerder op te treden en mensen te waarschuwen of te bemoedigen.
Bron: jongerenbijbel.nl (offline)

5

13 Thumbs up   13 Thumbs down

gelijkenis


Een verhaal waarin Jezus met behulp van beeldspraak en voorbeelden ontleend aan het dagelijkse leven, zijn gedachten over het koninkrijk van God* duidelijk maakt.
Bron: jongerenbijbel.nl (offline)

6

13 Thumbs up   18 Thumbs down

liefde


De onzelfzuchtige, belangeloze naastenliefde waarmee de gemeenteleden elkaar
Bron: jongerenbijbel.nl (offline)

7

12 Thumbs up   25 Thumbs down

ballingschap


Het gedwongen verblijf van grote groepen van de Israëlitische en Judese bevolking in Assyrië en Babylonië.
Bron: jongerenbijbel.nl (offline)

8

9 Thumbs up   8 Thumbs down

amen


Een Hebreeuwse formule aan het eind van een gebed die betekent: 'ja, zo is het ...' of 'moge het zo zijn'.
Bron: jongerenbijbel.nl (offline)

9

9 Thumbs up   2 Thumbs down

christus


Griekse vertaling van het Aramese woord messias*, dat ‘gezalfde’ betekent (zie Zalven*). De eerste christenen verbonden die term met Jezus. Zeer snel werd die zelfs als een soort tweede naam gebruikt.
Bron: jongerenbijbel.nl (offline)

10

9 Thumbs up   19 Thumbs down

erfenis


Het totaal aan bezittingen en geld dat een overledene naliet, waarin in principe alleen de zonen deelden. De eerstgeboren zoon had bijzondere rechten en plichten en kreeg een dubbel deel.
Bron: jongerenbijbel.nl (offline)


Login in om alle 196 betekenissen te bekijken