gratis-cursus-boekhouden.nl

Website:https://www.gratis-cursus-boekhouden.nl
Upvotes ontvangen40
Downvotes ontvangen51
Karma:-10 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (45)

1

8   13

inventaris


Onder de inventaris van een bedrijf  wordt verstaan: de gedane investeringen, voorraden, vorderingen, geldmiddelen en schulden van het bedrijf zowel aan het einde van een boekjaar als voor de a [..]
Bron: gratis-cursus-boekhouden.nl

2

5   4

factuur


Een factuur is een document dat betrekking heeft op een of meerdere goederen en/of diensten die een leverancier aan een klant heeft geleverd.  Het geeft een betalingsverplichting van een klant [..]
Bron: gratis-cursus-boekhouden.nl

3

4   2

incourante voorraad


Als een deel van een voorraad binnen een economisch verantwoorde termijn niet meer verkocht kan worden, is er sprake van incourante voorraad. Dit kan ontstaan door plotselinge wijzigingen in de kl [..]
Bron: gratis-cursus-boekhouden.nl

4

3   3

balans


In de boekhouding spreekt men van balansrekeningen. Dit zijn grootboekrekeningen die een bepaalde 'waarde' of 'schuld' vertegenwoordigen. Als u bijvoorbeeld een computer koopt da [..]
Bron: gratis-cursus-boekhouden.nl

5

3   0

crediteuren


Met crediteuren worden de leveranciers van een onderneming bedoeld.  Een onderneming is deze leveranciers nog geld schuldig. In de balans van de onderneming komt het totaal van de op rekening geko [..]
Bron: gratis-cursus-boekhouden.nl

6

3   2

kolommenbalans


Een kolommenbalans bestaat uit de proefbalans, saldibalans, resultatenrekening en balans. Elk overzicht bestaat uit een debet en creditzijde. Proefbalans Om snel een overzicht te krijgen van de toest [..]
Bron: gratis-cursus-boekhouden.nl

7

3   1

reserves


Een ondernemer mag sparen voor toekomstige uitgaven. Ondernemers kiezen hier soms voor omdat men geld opzij wil zetten voor toekomstige uitgaven. Dit wordt ook wel eens fiscale reserves genoe [..]
Bron: gratis-cursus-boekhouden.nl

8

2   2

aandeelhouder


Iemand die in het bezit is van een of meer aandelen van een naamloze venootschap (NV) of besloten vennootschap (BV) noemen we een aandeelhouder. Dit kan een persoon zijn maar het kan ook een bedrijf [..]
Bron: gratis-cursus-boekhouden.nl

9

2   5

boekhouden


Elke ondernemer is wettelijk verplicht een administratie te voeren. Daarnaast kan een administratie gebruikt worden om de bedrijfsvoering te verbeteren. Ook buiten een onderneming zal behoefte z [..]
Bron: gratis-cursus-boekhouden.nl

10

2   1

open posten


Met open posten oftewel openstaande posten zijn in de boekhouding facturen die u nog moet betalen of facturen die nog door uw klanten betaald moeten worden.
Bron: gratis-cursus-boekhouden.nl


Login in om alle 45 betekenissen te bekijken