cjsm.vlaanderen.be

Website:https://www.vlaanderen.be/cjm/nl
Upvotes ontvangen192
Downvotes ontvangen317
Karma:-124 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (145)

1

26   16

paradigma


Een paradigma slaat in de context van deze publicatie op een samenhangend geheel van regels, overtuigingen en praktijken dat op een bepaald moment en in een bepaalde discipline als gangbaar, richting- of zelfs normgevend wordt beschouwd. Het is een referentiekader waarin en waardoor men sociaal, cultureel en wetenschappelijk functioneren analyseert [..]
Bron: cjsm.vlaanderen.be

2

21   38

interactief


Interactief betekent letterlijk ‘in beide richtingen verlopend’. Een communicatieproces verloopt interactief wanneer de verzender tijdens de communicatie ook ontvanger wordt en omgekeerd. De term is echter zeer breed en kan – bijvoorbeeld bij multimediaprogramma’s – verschillende betekenissen hebben, gaande van interactie die voorgeprogrammeerd is, [..]
Bron: cjsm.vlaanderen.be

3

19   35

virtueel


Het adjectief ‘virtueel’ houdt een onafhankelijkheid van plaats en/of tijd in; men kan de eigenschappen van een zaak kennen zonder dat die fysiek aanwezig is. In de informatica is iets virtueel als het niet bestaat, maar als het via software lijkt alsof het wél bestaat: zo is er het bekende concept van virtuele realiteit. Een ruimte kan virtueel zi [..]
Bron: cjsm.vlaanderen.be

4

8   11

immersie


Betekent letterlijk ‘onderdompeling’. Wordt vaak gebruikt in de context van een artificiële omgeving of virtuele realiteit, waarin de gebruiker in een real time-realiteit wordt gedompeld.
Bron: cjsm.vlaanderen.be

5

7   4

ontsluiten


In de context van erfgoedzorg betekent het ontsluiten van collecties van documenten of objecten in het algemeen het toegang geven tot collecties of collectie-items door ze via bepaalde ontsluitingsmethoden en ‘ontsluitingstalen’ (bv. een thesaurus of een classificatie) op systematische wijze te ordenen, beschrijven of registreren, zodat de collecti [..]
Bron: cjsm.vlaanderen.be

6

6   5

gif


GIF of graphics interchange format is een bestandsindeling voor het opslaan van afbeeldingen in digitale vorm. GIF is een grafische bestandsindeling met pixels. GIF ondersteunt kleuren, verschillende resoluties, animatie en een transparante achtergrond. Het aantal kleuren in een GIF-bestand is beperkt tot maximaal 256 (door het gebruik van 8 bits).
Bron: cjsm.vlaanderen.be

7

6   26

digitaal


Tegengesteld aan analoog. Een digitaal signaal heeft slechts twee discrete waarden: aan/uit of 1/0. Tussen deze twee uitersten zijn er geen tussenliggende waarden gedefinieerd. De bit is de eenheid van digitale informatie. Bit is de afkorting van binary digit of binair cijfer (1 of 0). Een byte is een samenstelling van 8 bits. Digitale gegevens heb [..]
Bron: cjsm.vlaanderen.be

8

5   5

ontologie


In de context van de informatiewetenschappen is een ontologie een conceptualisering van een domein: een gestructureerd datamodel met concepten en mogelijke relaties tussen concepten die courant en belangrijk zijn in een bepaalde discipline of werkgebied. Een ontologie kan gebruikt worden als basis voor een informatiesysteem en is een belangrijk ins [..]
Bron: cjsm.vlaanderen.be

9

5   9

multimedia


Multimedia is een term die verwijst naar digitale media waarop zowel tekst, geluid als (al dan niet bewegend) beeld kan worden opgeslagen en waarin interactiviteit tussen gebruiker en programma mogelijk is. Voorbeelden van multimedia zijn internet, dvd of pda.
Bron: cjsm.vlaanderen.be

10

5   6

internet


Internet is een afkorting voor Interconnected Networks, een groot openbaar netwerk van computernetwerken waarvan de afspraken worden beschreven in de Requests For Comments die worden beheerd door de Internet Engineering Task Force. De oorsprong van internet is te vinden in ARPANET, een in 1969 gestart netwerk van militaire en later ook universiteit [..]
Bron: cjsm.vlaanderen.be


Login in om alle 145 betekenissen te bekijken