bngvermogensbeheer.nl

Website:https://www.bngvermogensbeheer.nl
Upvotes ontvangen6
Downvotes ontvangen6
Karma:-1 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (18)

1

2   2

wft


De Wet op het financieel toezicht. De Wft is op 1 januari 2007 in werking getreden. Deze wet stelt eisen aan de soliditeit en het gedrag van financiële ondernemingen en regelt het toezicht op de financiële sector in Nederland.
Bron: bngvermogensbeheer.nl

2

1   1

alm


Het proces van het verkrijgen van inzicht in de onderlinge afhankelijkheden in de ontwikkeling van rechten en verplichtingen van een organisatie. Doel is om waardeontwikkelingenaan beide kanten van de balans van een organisatie zo veel  mogelijk gelijk op te laten lopen dan wel eventuele negatieve effecten (door bijvoorbeeld rentefluctuaties) [..]
Bron: bngvermogensbeheer.nl

3

1   1

fido


Wet financiering decentrale overheden.
Bron: bngvermogensbeheer.nl

4

1   0

fonds voor gemene rekening


Fonds met doorgaans een (zelfstandige) bewaarder en een (zelfstandige) beheerder waarin vermogen bijeen is gebracht door meerdere partijen met één (of meerdere) gemeenschappelijke beleggingsdoel(en). Deelname vindt plaats via participatiebewijzen.
Bron: bngvermogensbeheer.nl

5

1   2

var


Een statistische schatting van het risico van een belegging over een bepaalde tijdsperiode. Bijvoorbeeld bij de BNG Fido Kapitaalmarktselect Absoluut Rendement Fondsen betekent een VAR van 3% dat over een jaar het verlies maximaal 3% ten opzichte van de waarde van vandaag kan zijn. Het maximaal mogelijke verlies is hierbij berekend met een statisti [..]
Bron: bngvermogensbeheer.nl

6

0   0

absoluut rendementfondsen


Fondsen waarbij bij het beheer gestreefd wordt naar een zo hoog mogelijk rendement,  gegeven een bepaalde risicorestrictie.
Bron: bngvermogensbeheer.nl

7

0   0

afm


Autoriteit Financiële Markten. De AFM houdt toezicht op ondernemingen die actief zijn op de markt van sparen, lenen, beleggen, pensioenen en verzekeren.
Bron: bngvermogensbeheer.nl

8

0   0

beleggingstitels


Beleggingstitels zijn directe beleggingen die betrekking hebben op aandelen, obligaties, onroerend goed, leningen enzovoorts. Voorbeeld van een beleggingstitel is de obligatie 4,25% Rabobank 2004/2014.
Bron: bngvermogensbeheer.nl

9

0   0

benchmark


Een benchmark is een deelverzameling van de markt waartegen wordt belegd, bijvoorbeeld een overheidsobligatie-index of een aandelenindex (bijvoorbeeld de AEX).  Het doel is de vermogensbeheerder niet te veel te laten afwijken ten opzichte van de benchmark (gemeten met de ‘Tracking Error’) zodat de klant een rendement kan verwachten dat bin [..]
Bron: bngvermogensbeheer.nl

10

0   0

credit rating


Indicatie van de kredietwaardigheid. Een credit rating is een risico-indicator, aangegeven door credit agencies zoals bijvoorbeeld Standard & Poor’s en Moody’s.
Bron: bngvermogensbeheer.nl


Login in om alle 18 betekenissen te bekijken