balansdigitaal.nl

Website:https://balansdigitaal.nl/
Upvotes ontvangen15
Downvotes ontvangen17
Karma:-1 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (29)

1

3   0

ciz


Centrum Indicatiestelling Zorg. Het CIZ is een onafhankelijke organisatie die bepaalt welke soort zorg noodzakelijk is. Hier kunt u een AWBZ-indicatie aanvragen voor gewenste zorg in natura (via instellingen) of een PGB.
Bron: balansdigitaal.nl

2

3   4

adhd


Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ofwel aandachtstekortstoornis mét hyperactiviteit en impulsiviteit.
Bron: balansdigitaal.nl

3

2   2

hyperactiviteit


Concentratiestoornis die gepaard gaat met overbeweeglijkheid en impulsiviteit.
Bron: balansdigitaal.nl

4

1   0

awbz


Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Via de AWBZ is iedere Nederlander verzekerd voor zorg en ondersteuning bij langdurige ziekte, handicap of ouderdom.
Bron: balansdigitaal.nl

5

1   1

clusters


Binnen de rugzakregeling (LGF) onderscheiden we vier clusters van speciale scholen: Cluster 1: Visuele handicaps Cluster 2: Auditief/communicatieve handicaps Cluster 3: Lichamelijke en/of verstandelijke handicaps Cluster 4: Psychiatrische stoornissen en ernstige leer- en/of gedragsproblemen
Bron: balansdigitaal.nl

6

1   0

forensische psychiatrie


Behandelt mensen die een delict hebben gepleegd en dreigen te plegen en bij wie een psychiatrische aandoening een rol speelt.
Bron: balansdigitaal.nl

7

1   0

gedragsstoornissen


Verzamelnaam voor stoornissen waarbij storend gedrag het belangrijkste kenmerk is, bijvoorbeeld een agressieve gedragsstoornis.
Bron: balansdigitaal.nl

8

1   0

pgb


Persoonsgebonden Budget, ofwel een geldbedrag waarmee u zelf zorg, hulp en begeleiding kunt inkopen. Zie ook BJZ en CIZ.
Bron: balansdigitaal.nl

9

1   0

swv


Samenwerkingsverband. Om leerlingen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden goed in het basisonderwijs op te vangen, werken basisscholen en speciale scholen voor basisonderwijs samen in samenwerkingsverbanden WSNS. Elk samenwerkingsverband heeft een budget voor de opvang van leerlingen met speciale zorgbehoeften.
Bron: balansdigitaal.nl

10

1   2

comorbiditeit


Het gelijktijdig voorkomen van verschillende stoornissen (dyslexie heeft bijvoorbeeld comorbiditeit met AD(H)D). Lees meer: Bijkomende stoornissen bij AD(H)D.
Bron: balansdigitaal.nl


Login in om alle 29 betekenissen te bekijken