Betekenis overheid
Wat betekent overheid? Hieronder vind je 22 betekenissen van het woord overheid. Je kunt ook zelf een definitie van overheid toevoegen.

1

17   8

overheid


De overheid is een overkoepelende term voor alle instituten en instanties waarbij de uitvoerende en de wetgevende macht berusten.

De overheid is met andere woorden verantwoordelijk voor het creëren, stemmen en amenderen van wetten, maar ook voor de uitvoering ervan. De overheid regelt en controleert het samenleven van mensen in een land, regio, stad of gemeente.

Overheden zijn complexe systemen die bestaan uit verschillende, vaak onafhankelijk instituten en diensten die de burger zowel bedienen als controleren. Voorbeelden van overheidsinstellingen zijn het parlement, de regering, de politiediensten en (openbare) scholen.


Omdat de overheid in dienst staat van alle burgers en met al hun belangen moet rekeninghouden, werkt ze soms traag en omslachtig.
martijnver - 19 februari 2019

2

10   6

overheid


regering van een land, provincie of gemeente
Voorbeeld: [..]
Bron: www.muiswerk.nl

3

3   3

overheid


( politiek ) het geheel aan gezagvoerende lichamen De Belgische overheid investeerde miljarden euro's in die bank.
Bron: nl.wiktionary.org

4

3   3

overheid


Pinautomaat voor groene clubs en bankiers zonder bestedingslimiet of bankafschrift
Bron: climategate.nl

5

3   4

overheid


alle instellingen die het recht hebben om burgers verplichtingen op te leggen
Bron: scholieren.com

6

3   4

overheid


rijk + provincies + gemeenten
Bron: blaucapel.nl

7

2   3

overheid


De huidige “overheid” is een corporatieve bezettingsmacht, omdat het diens geld leent. Landen zijn niet soeverein, maar slavenkolonies van bankiers. Zie ook: Staatsschuld.
Bron: nederlander.wordpress.com

8

3   4

overheid


gezagsdragers
anoniem - 17 februari 2016

9

5   7

overheid


Regelgevend orgaan dat het bestuur van een land, provincie of gemeente vormt. Onderscheiden worden dan ook uit de rijksoverheid (de staat: regering en parlement) en de lagere overheden (provincies, de gemeenten en instellingen zoals waterschappen).
Bron: the-web-library.com

10

2   4

overheid


collectieve sector is dat deel van de economie, waarvan de uitgaven worden gefinancierd uit de middelen die door alle mensen samen zijn opgebracht.
Bron: scholieren.com

11

2   4

overheid


Zie:
Bron: cbs.nl

12

2   4

overheid


gezaghebbende leiding van een staat
Bron: scholieren.com

13

2   4

overheid


Hebben de bevoegdheid om dwingende regels voor te schrijven, regels dus waaraan iedereen zich moet houden. Dat het publiekrechtelijke bevoegdheid.
Bron: scholieren.com

14

2   4

overheid


Cultureel gesproken is de overheid geen 'dienst' of apparaat, maar een alles omvattende dimensie.
Bron: labyrinth.rienkjonker.nl

15

1   3

overheid


De overheid is het hoogste bevoegd gezag op een bepaald territorium of grondgebied. Zo spreekt men van nationale ("landelijke" in Nederland - "federale" in België), provinciale, g [..]
Bron: nl.wikipedia.org

16

3   5

overheid


centrale overheid + lokale overheid + sociale-verzekeringsinstellingen  (1) In economie leerboeken wordt voor deze omschrijving veelal het begrip collectieve sector gebruikt. In het algemene spraakgebruik wordt het begrip overheid vaak gebruikt voor de centrale overheid of het Rijk. Zie ook collectieve sector, Quartaire sector BOX [..]
Bron: home.wanadoo.nl

17

4   7

overheid


regeren het land.
Bron: scholieren.com

18

1   4

overheid


een verzameling van publiekrechtelijke organen. (organen die dwingende regels voor mogen schrijven en geweld mogen uitoefenen.
Bron: scholieren.com

19

2   5

overheid


De overheid is het hoogste bevoegd gezag op een bepaald territorium of grondgebied. Zo spreekt men van nationale ("landelijke" in Nederland - "federale" in België), provinciale, g [..]
Bron: nl.wikipedia.org

20

1   4

overheid


Uitvoerend lichaam dat het bestuur regelt op landelijk (rijk), provinciaal en gemeentelijk niveau.Het bestuur dient ingekaderd te zijn in bestuursvorm (democratie) en bestuursrol (technocratie)
Noot technocratie = is gebaseerd op competentie; dus apolitiek en niet ideologisch).
Voight-Kampff - 4 november 2020

21

1   5

overheid


(zov: staat) (zov: land) (zov: belastinginner)
Bron: volkabulaire.nl

22

2   7

overheid


hebben het hoogste gezag. Mag geweld gebruiken enz.
Bron: scholieren.com

Betekenis van overheid toevoegen.
Aantal woorden:
Naam:
E-mail: (* optioneel)

<< overgangsrecht overheersen >>
Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

Betekenis toevoegen