Betekenis kohier
Wat betekent kohier? Hieronder vind je 13 betekenissen van het woord kohier. Je kunt ook zelf een definitie van kohier toevoegen.

1

3 Thumbs up   0 Thumbs down

kohier


Staat van te innen belastingaanslagen.
Bron: labyrinth.rienkjonker.nl

2

5 Thumbs up   3 Thumbs down

kohier


Een kohier wordt voornamelijk gebruikt bij de Belastingdienst. Het is een lijst met daarop de namen van de belastingplichtigen. Hierop worden de belastingaanslagen bijgehouden. Het is dus een belastingsregister.


Nadat Jan 18 werd, werd hij automatisch in het kohier geplaatst.
Dennis de Wit - 2 augustus 2011

3

2 Thumbs up   0 Thumbs down

kohier


Een kohier is een administratief stuk, dat diende ter optekening van de gegevens die aan de basis van een bepaalde belasting lagen. Zo kennen we uit Nederland bijvoorbeeld de verpondingskohieren, waar [..]
Bron: nl.wikipedia.org

4

1 Thumbs up   0 Thumbs down

kohier


Een 'kohier' is een lijst waarop alle mensen staan die belasting dienen te betalen. In het verleden had je de verpondingskohieren, hierin stond het grondbezit vermeld en zo kon worden opgemaakt hoeveel grondbelasting je moest betalen.
lar - 4 augustus 2011

5

7 Thumbs up   6 Thumbs down

kohier


Dit is een lijst van mensen die belasting moeten betalen. Hier staat ook op hoeveel zij in een bepaalde periode aan belasting moeten betalen. De meeste mensen vinden dit bedrag te veel. Ik zelf ook.
jur - 2 augustus 2011

6

1 Thumbs up   0 Thumbs down

kohier


Een kohier is een lijst, met daarin de namen van alle mensen die belasting verschuldigd zijn, en hoeveel ze moeten betalen.
Dit woord wordt doorgaans ook wel eens gebruikt voor een gewone namenlijst.


"De gegevens die nodig waren om de hoeveelheid te betalen verponding voor een bepaalde eigenaar van onroerend goed uit te rekenen, werden opgetekend in zogenaamde verpondingskohieren."
Koen - 2 augustus 2011

7

1 Thumbs up   0 Thumbs down

kohier


een staat van in een bepaalde periode te innen belastingen
Bron: home.planet.nl

8

1 Thumbs up   1 Thumbs down

kohier


Een kohier is een administratief stuk. Je gebruikt een kohier om gegevens op te tekenen die aan de basis liggen van een bepaalde belasting. In de 17e en 19e eeuw waren er bijvoorbeeld verpondingskohieren. Hierin was terug te vinden welk stuk grond aan wie toebehoorde.
Loraine - 2 augustus 2011

9

1 Thumbs up   1 Thumbs down

kohier


Dit is het belastingregister, hierin staat een overzicht van de belastingschuldigen en de belasting die zij verschuldigd zijn.
li - 4 augustus 2011

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kohier


een staat van in een bepaalde periode te innen belastingen
Bron: dumont-andre.nl

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kohier


een staat van in een bepaalde periode te innen belastingen
Bron: genealogie.hcc.nl

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kohier


een staat van in een bepaalde periode te innen belastingen
Bron: home.planet.nl

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kohier


Kohier, o. (-en), belastingregister; naamlijst.
Bron: dbnl.org

<< Kohar Kohima >>

Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

Betekenis toevoegen