Betekenis element
Wat betekent element? Hieronder vind je 19 betekenissen van het woord element. Je kunt ook zelf een definitie van element toevoegen.

1

17 Thumbs up   8 Thumbs down

element


Is de bouwsteen van een stof.
Bron: scholieren.com

2

9 Thumbs up   3 Thumbs down

element


Let op: Spelling van 1858 hoofd- of grondstof, levensstof, levensbeginsel. Elementen, de hoofdstoffen b.v. lucht, water, vuur, aarde, enz.; de grond- of eerste beginselen (van kunsten en wetenschappen). Elementair, grondstoffelijk; (in zamenstellingen) aanvankelijk, voor beginners, dat de grondbeginselen behelst, b, v. elementaire meetkunst; elementaire scholen, lagere scholen. - elementair vuur, fijne, veërkrachtige vloeistof, welke alle ligchamen doordringt en voor de oorzaak der warmte gehouden wordt. Ook wordt element genomen voor iets, waarop iemand zich bijzonderlijk toelegt, en waar in hij zijn grootst genoegen vindt: als hij muzijk maakt, dan is hij in zijn element
anoniem - 17 februari 2016

3

7 Thumbs up   7 Thumbs down

element


 • ( scheikunde ) de naam voor een stof die via de scheikunde niet meer in verschillende substanties te splitsen is, zo'n stof bestaat louter uit één type van atomen
 • ( wiskunde ) een onderdee [..]
 • Bron: nl.wiktionary.org

  4

  5 Thumbs up   6 Thumbs down

  element


  een uit cultuurhistorisch oogpunt gevormde eenheid. Deze kan bestaan uit een object, een groep van objecten in een samenhang (ensemble), een terrein, een watergang etc.
  Bron: aquo.nl

  5

  5 Thumbs up   6 Thumbs down

  element


  een onderdeel van de (lucht)foto, wat gekarakteriseerd wordt door fotokenmerken.
  Bron: aquo.nl

  6

  5 Thumbs up   6 Thumbs down

  element


  Bouwsteen van een markup taal. Een element bestaat uit tags – een begin- en sluit-tag – die de inhoud waarop het element is toegepast omsluiten. Bijvoorbeeld Let op!. In de markup taal HTML hebben sommige elementen slechts een begin-tag. Voor enkele andere elementen is het gebruik van de sluit-tag optioneel.
  Bron: webrichtlijnen.nl (offline)

  7

  2 Thumbs up   3 Thumbs down

  element


  Een gebit is opgebouwd uit tanden en kiezen. In vaktaal worden deze tanden en kiezen onderverdeeld in incisieven, cuspidaten, premolaren en molaren. Al deze onderdelen samen vormen de (gebits)elemente [..]
  Bron: allesoverhetgebit.nl

  8

  2 Thumbs up   4 Thumbs down

  element


  De kleinste eenheid van informatie binnen de standaard.
  Bron: edibasics.nl (offline)

  9

  0 Thumbs up   2 Thumbs down

  element


  Een deel van een document, gemarkeerd door een begintag en een eindtag, of door een lege tag.
  Bron: html-site.nl (offline)

  10

  1 Thumbs up   3 Thumbs down

  element


  Een XML Schema node waarmee waarden gerapporteerd kunnen worden in een instance. Een element kan van het type 'simple' of 'complex' zijn. Simple elements kennen optioneel attributen en een datatype. Complex elements kunnen naast attributen ook andere elementen bevatten. Een simple of complex TYPE kan zelfstandig gedefinieerd worden in een schema ma [..]
  Bron: wikixl.nl (offline)

  11

  0 Thumbs up   2 Thumbs down

  element


  Bouwsteen van een markup taal. Een element bestaat uit tags – een begin- en sluit-tag – die de inhoud waarop het element is toegepast omsluiten. Bijvoorbeeld <em>Let op!</em>. In de markup taal HTML hebben sommige elementen slechts een begin-tag. Voor enkele andere elementen is het gebruik van de sluit-tag optioneel. De begin-ta [..]
  Bron: webrichtlijnen.nl (offline)

  12

  5 Thumbs up   7 Thumbs down

  element


  Iets dat deel uitmaak van een groter geheel.
  Bron: kennisconsult.nl

  13

  1 Thumbs up   3 Thumbs down

  element


  Elementen die op aarde niet of niet meer voorkomen en alleen nog maar door middel van kernreacties kunstmatig geproduceerd kunnen worden. Tot dit type behoren de elementen technetium (Z = 43), promethium (Z = 61) en de transuraniumelementen (Z > 92). Overigens, in de jaren veertig werden in uraniumertsen sporen van plutonium (Z = 94) gevonden, die ontstaan als gevolg van neutronenvangst in uranium (ongeveer 1 plutoniumatoom op 1012 uraniumatomen).
  anoniem - 17 februari 2016

  14

  3 Thumbs up   6 Thumbs down

  element


  wat kleiner is dan het totaal
  Voorbeeld: deze bank besta [..]
  Bron: www.muiswerk.nl

  15

  1 Thumbs up   4 Thumbs down

  element


  Een element is in de gymnastiek een basishouding of basisbeweging. Statische elementen zijn houdingen, zoals een handstand op de vloer, een streksteun op de rekstok of een hoeksteun op de evenwichtsba [..]
  Bron: nl.wikipedia.org

  16

  2 Thumbs up   5 Thumbs down

  element


  een geval van een element type.
  Bron: playgarden.com

  17

  0 Thumbs up   3 Thumbs down

  element


  onderdeel
  Bron: wiki.ubuntu-nl.org

  18

  0 Thumbs up   4 Thumbs down

  element


  In de verzamelingenleer is een element een onderdeel van een verzameling of, meer algemeen, een klasse. Alle elementen samen vormen de verzameling (of klasse).
  Bron: nl.wikipedia.org

  19

  0 Thumbs up   4 Thumbs down

  element


  Elementen zijn de onderdelen die u toevoegt aan een object in de XML-editor. Bijvoorbeeld tabellen, kopregels of lijsten. Ieder element is uniek en heeft zijn eigen inhoud en eigenschappen.
  Bron: netwriter.nl (offline)

  << elektro-oculogram elektrocardiogram >>

  Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
  Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

  Betekenis toevoegen