Betekenis adel
Wat betekent adel? Hieronder vind je 23 betekenissen van het woord adel. Je kunt ook zelf een definitie van adel toevoegen.

1

76 Thumbs up   50 Thumbs down

adel


Adel is een verkregen voorrecht die vanuit het romeinse rijk is ontstaan. Vroeger direct na het romeinse rijk was je als bestuurder in naam van de koning van adel, maar alleen waren die titels niet erfelijk. Pas rond het jaar 800 werd de adel erfelijk en kreeg met de bijbehorende titel grond in bruikleen en privéleges. Eerst had je de baron en graaf als adelijke titel. Daarna kwamen er andere titels erbij. Ook de regenten en vorsten eigenen zich vaak titels toe. In algemeen genomen is de rangorde van adelijke titels als volgt van hoog naar laag.

1 Keizer(in)
2 Koning(in)
3 Aarts hertog(in)
4 Prins(es)
5 Hertog(in)
6 Graaf (Gravin)
7 Burg graaf (Burg gravin)
8 Markies (Markiezerin)
9 Baron(nes)
10 Jonkheer (Jonk vrouw)
11 Ridder
12 Here boer (Niet echt van adel maar als boeren adel erkend.)

In veel landen is de adel afgeschaft, nederland kent geen titel hertog in de adel register en in duitsland is met de tussen voegsel von in je achternaam een aanduiding dat je van adel bent of afstamt.
Johan van der Wielen - 25 mei 2014

2

0 Thumbs up   1 Thumbs down

adel


Een ander woord voor edel of voor iemand die geadeld is, d.w.z. dat iemand respect afdwingt door zijn of haar manier van leven, een levenswijze voerend die om navolging vraagt en uitnodigt en daardoor een zeker aanzien verdient in de samenleving.
Maria Mesman - 1 juni 2022

3

1 Thumbs up   7 Thumbs down

adel


de betekenis van adel kan zijn keizer koning prinses enzo
anoniem - 5 mei 2020

4

17 Thumbs up   24 Thumbs down

adel


alle edelen samen, groep personen met eigen voorrechten en veelal grondbezit
Bron: home.planet.nl (offline)

5

15 Thumbs up   28 Thumbs down

adel


Adel is een Duitse jongensnaam en betekent "adel".
De naam stamt af van Adela.
Bron: betekenis-babynamen.nl

6

12 Thumbs up   26 Thumbs down

adel


( adel ) bevoorrechte groep personen aan wie een meest erfelijke titel verleend was en aan wie voorheen een bepaald gebiedsdeel in eigendom gegeven was
Bron: nl.wiktionary.org

7

6 Thumbs up   20 Thumbs down

adel


De adel is een sociaal of juridisch afgebakende groep mensen die van oorsprong een bevoorrechte positie innam. De precieze inhoud van het begrip varieert naargelang van tijd en plaats. De vooraanstaa [..]
Bron: nl.wikipedia.org

8

6 Thumbs up   21 Thumbs down

adel


een groep mensen die door geboorte voorrechten hebben
Bron: blaucapel.nl (offline)

9

12 Thumbs up   27 Thumbs down

adel


alle edelen samen, groep personen met eigen voorrechten en veelal grondbezit
Bron: dumont-andre.nl (offline)

10

6 Thumbs up   21 Thumbs down

adel


alle edelen samen, groep personen met eigen voorrechten en veelal grondbezit
Bron: genealogie.hcc.nl (offline)

11

12 Thumbs up   28 Thumbs down

adel


alle edelen samen, groep personen met eigen voorrechten en veelal grondbezit
Bron: home.planet.nl (offline)

12

10 Thumbs up   26 Thumbs down

adel


mensen (edelen) die door hun afkomst allerlei voorrechten hadden. Zij vormden een aparte groep, waar je alleen door geboorte bij kon horen;
Bron: scholieren.com

13

7 Thumbs up   23 Thumbs down

adel


Adel is een plaats (city) in de Amerikaanse staat Georgia, en valt bestuurlijk gezien onder Cook County.
Bron: nl.wikipedia.org

14

13 Thumbs up   29 Thumbs down

adel


Adel, m. gmv. de stand der edelen; de edelen; (fig.) verhevenheid, voortreffelijkheid; hij is van -, hij behoort tot den stand der
Bron: dbnl.org

15

7 Thumbs up   24 Thumbs down

adel


jongensnaam Betekenis: Germaanse naamstam met de betekenis `adel'; Germaans *athala; Oudhoogduits adal, Middelhoogduits adel, Nederlands adel, (waarschijnlijk uit het Duits); Oudsaksisch athali, Ange [..]
Bron: meertens.knaw.nl

16

12 Thumbs up   29 Thumbs down

adel


Adel is een plaats (city) in de Amerikaanse staat Iowa, en valt bestuurlijk gezien onder Dallas County.
Bron: nl.wikipedia.org

17

6 Thumbs up   24 Thumbs down

adel


mensen die vroeger allerlei voorrechten hadden
Voorbeeld [..]
Bron: www.muiswerk.nl

18

4 Thumbs up   22 Thumbs down

adel


Groep personen van wie de leidende positie voornamelijk door hun afkomst bepaald wordt. Te vinden in vrijwel iedere samenleving, Drenthe was hierop geen uitzondering. Reeds in de oudste Drentse oork [..]
Bron: www.encyclopediedrenthe.nl

19

6 Thumbs up   24 Thumbs down

adel


mensen (edelen) die door hun afkomst allerlei voorrechtten hadden. Zij vormden een
Bron: scholieren.com

20

5 Thumbs up   23 Thumbs down

adel


(engels: nobility) De hogere klasse binnen de aristocratie waarvan titels, bezit, en privileges worden behouden en doorgegeven via overerving. Gebruik 'edelen (aristocraten)' voor individuele leden van de adel.
Bron: aat-ned.nl (offline)

21

6 Thumbs up   24 Thumbs down

adel


Variant van Ade.
Bron: babynamen.nl

22

7 Thumbs up   26 Thumbs down

adel


jongensnaam Betekenis: Verkorting van namen met Adel- of variant bij Ade. Aangetroffen in Meppel en Oosterwolde.
Bron: meertens.knaw.nl

23

4 Thumbs up   24 Thumbs down

adel


de hoogste maatschappelijke laag inde middeleeuwen, naast de hoge geestelijkheid, die meestal ook uit de adel afkomstig was. De adel kwam voort uit de Romeinse aristocratie en de Germaanse krijgselite [..]
Bron: scholieren.com
<< Adelajda Addi >>