Betekenis Suburbanisatie
Wat betekent Suburbanisatie? Hieronder vind je 18 betekenissen van het woord Suburbanisatie. Je kunt ook zelf een definitie van Suburbanisatie toevoegen.

1

19 Thumbs up   2 Thumbs down

Suburbanisatie


Wanneer mensen vanuit de stad verhuizen naar het platteland.


Iemand die van Middelburg verhuist naar Kleverskerke (Zeeuws dorpje met minder dan 100 inwoners) doet aan suburbanisatie.
Loraine - 9 augustus 2011

2

3 Thumbs up   1 Thumbs down

Suburbanisatie


het verschijnsel dat stedelingen (en/of stedelijke bedrijven) vrijwillig of noodgedwongen migreren naar een andere woonplaats (vestigingsplaats), maar economisch en/of sociaal aan de stad van herkomst [..]
Bron: scholieren.com

3

3 Thumbs up   1 Thumbs down

Suburbanisatie


de verstedelijking van het platteland rond een grote stad
Bron: scholieren.com

4

3 Thumbs up   2 Thumbs down

Suburbanisatie


  Mensen trekken weg uit de stad
Bron: scholieren.com (offline)

5

3 Thumbs up   2 Thumbs down

Suburbanisatie


trek vanuit de stad naar de buitenwijken of naar het platteland
Bron: scholieren.com

6

2 Thumbs up   2 Thumbs down

Suburbanisatie


Proces waarbij stedelijke activiteiten zich in toenemende mate losmaken van het eigen stedelijke gebied en zich verspreiden over een groot van oorsprong landelijk gebied rondom de stad of agglomeratie [..]
Bron: thesauruszorgenwelzijn.multites.net

7

3 Thumbs up   3 Thumbs down

Suburbanisatie


de trek van de stad naar de voorstad (suburb).
Bron: collegenet.nl (offline)

8

2 Thumbs up   2 Thumbs down

Suburbanisatie


het verhuizen vanuit de stad in omliggende plaatsen.
Bron: scholieren.com

9

2 Thumbs up   2 Thumbs down

Suburbanisatie


de verstedelijking van het platteland rond een grote stad.
Bron: scholieren.com

10

2 Thumbs up   2 Thumbs down

Suburbanisatie


de verhuizing van personen of activiteiten vanuit de stadsgemeente naar de randgemeenten
Bron: scholieren.com

11

2 Thumbs up   2 Thumbs down

Suburbanisatie


Suburbanisatie is de migratiebeweging waarbij men wegtrekt uit de stad en zich vestigt in dorpen in de directe omgeving. Bij deze dorpen treedt daarmee een zekere mate van urbanisatie (stadsvorming) o [..]
Bron: joostdevree.nl

12

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Suburbanisatie


trek van stad naar de omliggende randgemeenten
Bron: blaucapel.nl (offline)

13

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Suburbanisatie


Suburbanisatie is de migratie van mensen vanuit de stad naar het omringende platteland. Hierdoor wordt dit omringende platteland geconfronteerd met een verhoogde urbanisatie. Als reden kan men meerde [..]
Bron: nl.wikipedia.org

14

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Suburbanisatie


Het verschijnsel dat stedelingen vrijwillig of noodgedwongen migreren naar een andere woonplaats, maar economisch en/of sociaal aan de stad van herkomst gebonden blijven.
Bron: scholieren.com

15

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Suburbanisatie


Trekkende voorstad.
Bron: scholieren.com

16

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Suburbanisatie


Trek van de mensen (de suburbanisanten) uit de stad. Ze vestigen zich in dorpen, niet al te ver van de stad omdat ze daar ruimer kunnen wonen, geen last hebben van geluidsoverlast, criminaliteit. Ze hebben daar meer ruimte voor hun kinderen, enz. Tegenovergestelde = urbanisatie.
anoniem - 17 februari 2016

17

1 Thumbs up   2 Thumbs down

Suburbanisatie


Een migratiebeweging waarbij mensen wegtrekken uit de grote stad en zich vestigen in kleinere steden en dorpen op het nabije platteland. De suburbanisatie is vooral toegenomen toen de welvaart steeg e [..]
Bron: www.digischool.nl

18

2 Thumbs up   7 Thumbs down

Suburbanisatie


Suburbanisatie is dat mensen van de stad naar het platteland of een voorstad trekken. Deze mensen willen meer rust, groen, ruimte en lagere grondprijzen. Ook kan het zijn dat de woning verwaarloosd is door de omgeving doordat er omheen een hoop kantoren zijn gevestigd. Door suburbanisatie gaat het gemiddelde inkomen dalen en komen er meer files naar de stad toe doordat deze mensen vaak hun eigen baan behouden en verder moeten reizen. Door het verdere reizen daalt het gemiddelde inkomen omdat je er de reiskosten van af moet trekken. Iemand die verhuisd van de stad naar het platteland of een voorstad noem je een suburb.
Cheyenne Engels - 6 maart 2016

<< substituut suspensie >>

Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

Betekenis toevoegen