Betekenis Innovatie
Wat betekent Innovatie? Hieronder vind je 31 betekenissen van het woord Innovatie. Je kunt ook zelf een definitie van Innovatie toevoegen.

1

41   7

Innovatie


slimme vernieuwing, <vooral> van methoden, producten, diensten, technieken e.d. (door creativiteit)
Bron: pluk-in.com

2

79   58

Innovatie


Het uitvinden en ontwikkelen van nieuwigheden.

Innovatie, ook wel vernieuwing, vormt de drijfveer van de hedendaagse economie. Men bedenkt nieuwe technologieën, instrumenten, designs, toepassingen, diensten, processen en producten, ontwikkelt ze, test ze en brengt ze ten slotte op de markt. Creativiteit en het delen van informatie en ideeën spelen een sleutelrol bij innovatie..

Innovatie is meestal een geleidelijk proces: een nieuw product is in werkelijkheid een kleine verbetering van een al bestaand product. In een vrije markteconomie is het de concurrentie tussen verschillende ondernemingen die aanzet tot innovatie. Men probeert voortdurend elkaars producten te overtreffen en het beter, duurzamer en goedkoper te doen.

Er bestaan verschillende soorten innovatie: nieuwe goederen en diensten bedenken (productinnovatie), productieprocessen optimaliseren (procesinnovatie) en bestaande producten verbeteren (verbeteringsinnovaties).


Universiteiten hebben een sleutelrol in de ontwikkeling van innovatie: ze voeren het nodige onderzoek, en leiden hooggeschoolde werkkrachten op die in staat zijn om creatief en onafhankelijk te denken en zo te innoveren.
martijnver - 7 oktober 2018

3

66   55

Innovatie


Vernieuwing, het bedenken en ontwikkelen van nieuwigheden.

Innovatie is de motor van de moderne economie. Er worden nieuwe technologieën, diensten, processen en producten bedacht, ontwikkeld en op de markt gebracht. Innovatie is een creatief proces dat maar mogelijk is wanneer informatie en ideeën vrij gedeeld worden.

De meeste innovatie ontstaat geleidelijk aan: een nieuw product is in werkelijkheid een kleine verbetering van een al bestaand product. In een vrije markteconomie is de drijfveer van innovatie de concurrentie tussen bedrijven, die voortdurend elkaars producten proberen te overtreffen met betere, goedkopere en duurzamere alternatieven.

We onderscheiden verschillende soorten innovatie: bedenken van nieuwe goederen en diensten (productinnovatie), verbeteren van productieprocessen (procesinnovatie) en het verbeten van bestaande producten (verbeteringsinnovaties).

Synoniemen van innovatie zijn: vernieuwing, uitvinding, nieuwigheid.


Het succes van bedrijven als Google, Microsoft en Apple is dat ze buiten de gebaande paden durven treden, en het status quo voortdurend in vraag stellen. Door die instelling slagen ze er steeds weer in om innovaties door te voeren en hun eigen producten jaar na jaar te verbeteren.
martijnver - 23 augustus 2018

4

19   17

Innovatie


de ontwikkeling en succesvolle invoering van nieuwe of verbeterde goederen en diensten (productinnovatie)  of productie- en distributieprocessen (procesinnovatie).  
Bron: home.wanadoo.nl

5

0   0

Innovatie


vernieuwing, modernisering
Bron: scholieren.com

6

6   7

Innovatie


Innovatie betekent vernieuwing, welke betrekking heeft op nieuwe ideeën, goederen, diensten en processen
Bron: volkabulaire.nl

7

4   8

Innovatie


verzamelnaam voor de ontwikkeling van nieuwe ideeën en dingen, wordt vaak binnen ondernemingen gebruikt en betekent het ontwikkelen van nieuwe productieprocessen of het ontwikkelen van totaal nieuwe producten
PokyDoef - 5 april 2014

8

2   7

Innovatie


het ontwikkelen van nieuwe producten en het ontwikkelen en in gebruik nemen van nieuwe productieprocessen.
Bron: scholieren.com

9

4   9

Innovatie


Het ontwikkelen van nieuwe en/of verbeterde producten en productieprocessen.
Bron: scholieren.com

10

4   9

Innovatie


Alle activiteiten die gericht zijn op vernieuwing in een bedrijf.
Bron: cbs.nl

11

3   8

Innovatie


het vernieuwen van producten en productieprocessen.
Bron: scholieren.com

12

4   9

Innovatie


de ontwikkeling en succesvolle introductie van nieuwe of verbeterde goederen, diensten, productie- of distributieprocessen
Bron: scholieren.com

13

4   9

Innovatie


(vernieuwing) het ontwikkelen van nieuwe productie en het ontwikkelen (+ het in gebruik nemen) van nieuwe productieprocessen.
Bron: scholieren.com

14

4   9

Innovatie


Het tot stand brengen van een nieuw product, dienst of proces. Innoveren houdt zowel het bedenken van iets nieuws in (idee, methode, voorwerp), alsook het transformeren hiervan naar zijn uiteindelijke [..]
Bron: kennisconsult.nl

15

2   7

Innovatie


De praktische vertaling van ideeën naar nieuwe producten, diensten, processen, systemen en sociale relaties en interacties.
Bron: bbest.be

16

1   7

Innovatie


Het gericht en systematisch streven naar specifieke vernieuwingen in de praktijk.
Bron: thesauruszorgenwelzijn.multites.net

17

2   8

Innovatie


het invoeren van nieuwe ideeën, goederen, diensten en processen. Het proces van innovatie draait om dingen op een nieuwe (en zo mogelijk ook betere) manier aan te pakken. Innovatie kan plaatsvind [..]
Bron: thesaurus.politieacademie.nl

18

2   8

Innovatie


de ontwikkeling en de succesvolle invoering van nieuwe of verbeterde goederen en diensten, produktie- of distributieprocessen.
Bron: mkalk.home.xs4all.nl

19

2   8

Innovatie


Innovatie betekent letterlijk vernieuwing. Innovatie is de ontwikkeling en succesvolle invoering van nieuwe of verbeterde producten en diensten, productie- en distributieprocessen.
Bron: finler.nl

20

2   8

Innovatie


De ontwikkeling en succesvolle invoering van nieuwe of verbeterde goederen en diensten (productinnovatie), productie- of distributieprocessen (procesinnovatie). Het succesvol toepassen van nieuwe technische vondsten wordt gezien als een van de drijvende krachten achter de productiegroei. Onderscheiden worden basisinnovaties, verbeteringsinnovaties [..]
Bron: ondernemersunited.nl

21

1   7

Innovatie


(vernieuwing) het ontwikkelen en in productie nemen van nieuwe producten en productieprocessen.
Bron: scholieren.com

22

1   7

Innovatie


Innovatie of vernieuwing heeft betrekking op nieuwe ideeën, goederen, diensten en processen. Innovatie kan plaatsvinden binnen organisaties maar ook binnen bredere - sociale - verbanden. Het proces va [..]
Bron: nl.wikipedia.org

23

1   7

Innovatie


Een innovatie is de succesvolle (commerciële) implementatie van creatieve ideeën door een organisatie. (Gebaseerd op Amabile, 1998)
Ruud - 5 juli 2016

24

3   9

Innovatie


Een innovatie is de succesvolle (commerciële) implementatie van creatieve ideeën door een organisatie. (gebaseerd op wetenschappelijk artikel van Amabile, 1998)
RuudB - 5 juli 2016

25

6   12

Innovatie


Een innovatie is een idee, gebruik of object dat als nieuw wordt ervaren door de doelgroep, zoals een individuele gebruiker of een organisatie.
Bron: managementkennisbank.nl

26

1   8

Innovatie


Een op de markt gerichte vernieuwing, welke betrekking kan hebben op een product, het productieproces of op de benadering van de markt.
Bron: ru.nl

27

1   10

Innovatie


[m.] vernieuwing
Bron: hetambtelijkwoordenboek.webklik.nl

28

1   14

Innovatie


het ontwikkelen en in productie nemen van nieuwe producten en productieprocessen
Bron: scholieren.com

29

1   15

Innovatie


- basisinnovaties; vb. auto
Bron: scholieren.com

30

0   14

Innovatie


innovation
Bron: cviweblog.nl

31

2   18

Innovatie


toepassing v/e nieuwe uitvinding
Bron: scholieren.com

Betekenis van Innovatie toevoegen.
Aantal woorden:
Naam:
E-mail: (* optioneel)

<< innominis innoveren >>
Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

Betekenis toevoegen