Betekenis winst
Wat betekent winst? Hieronder vind je 28 betekenissen van het woord winst. Je kunt ook zelf een definitie van winst toevoegen.

1

14   8

winst


positief resultaat, valt toe aan de eigenaar.
Bron: scholieren.com

2

11   6

winst


Een onderneming verkoopt producten en behaald daarmee een bepaalde opbrengst, de omzet. Bij het maken van de producten worden kosten gemaakt. Het positieve verschil tussen omzet en kosten wordt bedrij [..]
Bron: finler.nl

3

9   7

winst


Het verschil tussen de omzet en de kosten.
Bron: scholieren.com

4

5   6

winst


bedrag dat je overhoudt na aftrek van de kosten
Voorbeel [..]
Bron: www.muiswerk.nl

5

1   2

winst


inkomen dat de eigenaren van bedrijven ontvangen.
Bron: scholieren.com

6

2   3

winst


het verschil tussen de omzet en de kosten.
Bron: scholieren.com

7

2   3

winst


beloning voor het ondernemersrisico
Bron: blaucapel.nl

8

2   3

winst


Baat, Baten, Boni, Debiet, Gewin, Meeval, Nut, Nuttigheid, Oogst, Opbrengst, Profijt, Provenu, Rendement, Resultaat, Utiliteit, Verdienste, Voordeel, Winstbedrag; Overwinning, Succes, Triomf, Victorie, Zege, Zegepraal
Bron: complete-encyclopedie.nl

9

1   2

winst


Winst kan verwijzen naar: Winst (onderneming), het positieve verschil tussen inkomsten en uitgaven Economische winst, het verschil tussen inkomsten en opportuniteitskosten Overwinst, het verschil tuss [..]
Bron: nl.wikipedia.org

10

1   2

winst


Winst is het positieve verschil tussen opbrengst en kosten. Is het verschil negatief, dan is er sprake van verlies. Doorgaans wordt de winst over een bepaalde periode gerapporteerd, bijvoorbeeld de ja [..]
Bron: nl.wikipedia.org

11

1   2

winst


winstzn v winst (-en mv) [wɪnst] 1 geld dat je overhoudt als je van de opbrengst de kosten aftrekt; verlies iets met winst verkopen
Bron: nl.thefreedictionary.com

12

1   2

winst


Uit het verschil tussen omzet en het totaal van de gemaakte kosten om die omzet te realiseren, ontstaat eerst de 'winst voor belasting': na betaling van belasting ontstaat de nettowinst. Wordt de wins [..]
Bron: ru.nl

13

1   2

winst


Nettowinst
Bron: annualreport.heineken.com

14

4   5

winst


De omzet van een bedrijf minus alle kosten zoals rente, belastingen, afschrijvingen, reorganisatievoorzieningen ... .
Bron: beama.be

15

3   5

winst


het positieve verschil tussen opbrengsten (omzet) en kosten.
Bron: scholieren.com

16

3   5

winst


Een onderneming verkoopt producten en realiseert daarmee een bepaalde opbrengst, de omzet. Bij het vervaardigen van de producten worden kosten gemaakt. Het positieve verschil tussen omzet en kosten wordt bedrijfsresultaat genoemd. Na correctie van het bedrijfsresultaat voor overige baten en lasten (zoals rente) resulteert de winst voor aftrek van b [..]
Bron: ondernemersunited.nl

17

0   2

winst


De totale winst van de Groep vóór aftrek van het aandeel van derden.
Bron: annualreport.heineken.com

18

2   4

winst


De meetbare verbetering die het gevolg is van een eindresultaat dat door een of meer stakeholders als een voordeel wordt beschouwd.
Bron: kennisconsult.nl

19

0   2

winst


Toename van het eigen vermogen van een organisatie ontstaan als gevolg van bedrijfsmatige activiteiten. Bedrijfseconomisch zijn er verschillende manieren om de winst te berekenen.
Bron: kennisconsult.nl

20

2   5

winst


datgene wat men meer heeft dan voordat men investeerde
Bron: nl.wiktionary.org

21

3   6

winst


Winst is opbrengst minus kosten: het positieve of negatieve financiële resultaat van een onderneming. Ondernemingsverliezen zijn negatieve winst.
Bron: financieel.infonu.nl

22

2   5

winst


kan gezien worden als de beloning voor de ondernemersactiviteit of het ondernemersrisico. Het is het verschil tussen de opbrengsten en kosten in een bepaalde periode.
Bron: mkalk.home.xs4all.nl

23

2   5

winst


verkoopopbrengst – alle kosten
Bron: scholieren.com

24

0   3

winst


als men na omzet - kosten een positief getal krijgt
Bron: scholieren.com

25

0   3

winst


Een positief resultaat op de resultatenrekening komt bij het eigen vermogen.
Bron: scholieren.com

26

0   3

winst


TW verschil tussen opbrengsten en kosten
Bron: scholieren.com

27

0   3

winst


Winst, v. (-en), het winnen, het gewonnene, voordeel, profijt. *-BEJAG, o. gmv. het zoeken naar winst. *-DERVING, v. het missen van winst. *-GEVEND, bn. voordeel opleverende. *-GIERIG, bn. -er, -st), [..]
Bron: dbnl.org

28

1   5

winst


De opbrengst minus de kosten in een bepaalde periode.
Bron: kerneconomie.nl

Betekenis van winst toevoegen.
Aantal woorden:
Naam:
E-mail: (* optioneel)

<< Winsor wippen >>
Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

Betekenis toevoegen