zestor.nl

Website:https://zestor.nl/
Upvotes ontvangen11
Downvotes ontvangen14
Karma:-4 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (10)

1

6   6

ww


Werkloosheidswet
Bron: zestor.nl

2

2   0

zw


Ziektewet
Bron: zestor.nl

3

2   5

wao


Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
Bron: zestor.nl

4

1   2

wajong


Wet Werk en arbeidsondersteuning jongehandicapten
Bron: zestor.nl

5

0   0

wsw


Wet Sociale Werkvoorziening
Bron: zestor.nl

6

0   0

wia


Wet Werk en Inkomen naar arbeidsvermogen.
Bron: zestor.nl

7

0   0

iva


Inkomensvoorziening Volledig duurzaam Arbeidsongeschikten
Bron: zestor.nl

8

0   1

wga


Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten
Bron: zestor.nl

9

0   0

zahbo


Ziekte en arbeidsongeschiktheidsregeling Hoger Beroepsonderwijs
Bron: zestor.nl

10

0   0

waz


Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
Bron: zestor.nl