wallstreetweb.nl

Upvotes ontvangen46
Downvotes ontvangen50
Karma:-3 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (107)

1

15 Thumbs up   6 Thumbs down

asset


Alles met een commerciƫle en -of vervangingswaarde, dat eigendom is van een bedrijf, stichting of individu.
Bron: wallstreetweb.nl (offline)

2

11 Thumbs up   13 Thumbs down

volume


Het totale aantal aandelen, obligaties of futures die verhandeld worden in een bepaalde periode. Deze aantallen worden elke dag gepubliceerd in de kranten.
Bron: wallstreetweb.nl (offline)

3

9 Thumbs up   6 Thumbs down

beta


Een maat van risico, meestal gebruikt om de beweeglijkheid van aandelen te vergelijken met de beweeglijkheid van de gehele markt. De S&P 500 Stock Index heeft een beta coƫfficient van 1. Elk aandeel met een hogere beta is beweeglijker dan de markt zelf en van elk aandeel met een lagere beta wordt verwacht dat deze langzamer stijgt en daalt dan de m [..]
Bron: wallstreetweb.nl (offline)

4

2 Thumbs up   3 Thumbs down

goodwill


Het verschil tussen de boekwaarde van het aangekochte en het werkelijk betaalde bedrag bij overname of aankoop van een onderneming.
Bron: wallstreetweb.nl (offline)

5

2 Thumbs up   6 Thumbs down

audit


Professionele controle van de boekhouding van een bedrijf, waarbij wordt gekeken of deze conform is aan algemeen geaccepteerde boekhoudbeginselen.
Bron: wallstreetweb.nl (offline)

6

2 Thumbs up   1 Thumbs down

acquisition


De overname van het ene bedrijf door iemand anders of een ander bedrijf.
Bron: wallstreetweb.nl (offline)

7

1 Thumbs up   2 Thumbs down

ticker symbol


Dit is het letterwoord waarmee op de Amerikaanse beurzen de beursgenoteerde aandelen worden aangeduid.
Bron: wallstreetweb.nl (offline)

8

1 Thumbs up   1 Thumbs down

maturity


De datum waarop schuldbrieven zoals obligaties e.a. aflopen en dus uitbetaald moeten worden. Ook de afloopdatum waarop een lening moet zijn terugbetaald.
Bron: wallstreetweb.nl (offline)

9

1 Thumbs up   1 Thumbs down

discount rate


Het rentepercentage dat banken betalen als zij geld lenen van de staat. De bank moet wel lid zijn van de Federal Reserve.
Bron: wallstreetweb.nl (offline)

10

1 Thumbs up   1 Thumbs down

current yield


Jaarlijkse interest op een obligatie gedeeld door de marktwaarde van de obligatie. Dit is dus het werkelijke rentepercentage en niet het percentage dat vermeld staat op de obligatie.
Bron: wallstreetweb.nl (offline)


Login in om alle 107 betekenissen te bekijken