vogelbescherming.nl

Website:https://www.vogelbescherming.nl
Upvotes ontvangen38
Downvotes ontvangen41
Karma:-4 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (251)

1

3   1

eider


Deze forse eend is een kustgebonden zeevogel. De eider leeft van schelpdieren, krabben en kreeftachtigen, en broedt op eilanden en andere rustige plaatsen nabij de zee. De meeste eidereenden broeden in arctische streken. Nederland ligt aan de zuidgrens van het broedareaal. Buiten Nederland wordt het dons, waarvan het nest wordt gemaakt, plaatselijk [..]
Bron: vogelbescherming.nl

2

3   0

koekoek


Bijna ieder kind leert op school in de biologieles al over het merkwaardige gedrag van de koekoek. Gechoqueerd vernemen zij over het werk dat kleine zangvogels wordt aangedaan, door de eigen eieren in nesten van kleine zangvogels achter te laten. Biologisch gezien is dit echter een zeer interessant principe, dat in alle lagen van de natuur wordt aa [..]
Bron: vogelbescherming.nl

3

3   3

kwak


De kwak is een vogel van uitgestrekte moerasgebieden die koloniegewijs broedt in wilgen- en elzenstruweel. De vogels verzamelen 's nachts hun vooral uit kikkers en vissen bestaande voedsel. Nederland ligt aan de noordgrens van het verspreidingsgebied. Hoewel kwakken op het eerste gezicht opvallende vogels lijken, valt het zeker niet mee er een [..]
Bron: vogelbescherming.nl

4

3   3

zwarte kraai


Zwarte kraaien zijn bij veel mensen niet bijzonder populair. Dat is erg jammer; kraaien doen niets verkeerd (in de natuur bestaat dat niet), het is een stigma dat ze door mensen is toebedeeld. De levenswijze van kraaien botst op sommige punten met bijvoorbeeld de belangen van boeren, doordat ze zaaigoed opeten. Daar staat tegenover dat kraaien ook [..]
Bron: vogelbescherming.nl

5

2   0

ekster


Eksters zijn intelligente vogels met een fascinerende leefwijze, die hen helaas niet erg populair heeft gemaakt. Als echte opportunisten gaan ze te werk. Tot hun derde levensjaar leven eksters in 'jeugdbendes', een harde leerschool om de noodzakelijke ervaring op te doen die een ekster nodig heeft om jongen groot te kunnen brengen. Ekster [..]
Bron: vogelbescherming.nl

6

2   2

kwartel


'Zo doof als een kwartel' is een bekend gezegde. Waar dit op gebaseerd is, is niet helemaal duidelijk, want de kwartel is toch echt niet doof. Integendeel, soortgenoten horen elkaar van verre en weten elkaar blindelings te vinden. Soms ontstaan er op die manier hele clusters van kwartels. Kwartels zie je eigenlijk nooit omdat ze zich alti [..]
Bron: vogelbescherming.nl

7

2   0

merel


De merel is tegenwoordig de meest algemene broedvogel van ons land. Omdat de merel zoveel in tuinen voorkomt, kent vrijwel iedereen deze zangvogel. Merels zijn luidruchtig. Als er een kat in de buurt is, waarschuwen ze met hun luide alarmroep andere dieren. Ze leven vooral van regenwormen, maar eten in de winter ook fruit en broodkruimels. Merels m [..]
Bron: vogelbescherming.nl

8

2   1

spreeuw


Spreeuwen zijn net als mezen echte holenbroeders. Ze nestelen in natuurlijke holtes in bomen, in nestkasten maar ook in huizen en gebouwen. Spreeuwen tasten de bodem van weilanden en grasvelden af op zoek naar insectenlarven. Op bemoste zandgrond (stuifzanden) keren ze het mos om op zoek naar emelten en andere (larven van) bodembewoners. Ze zijn ui [..]
Bron: vogelbescherming.nl

9

2   0

wielewaal


Het geluid van de wielewaal is bekender dan de vogel zelf. Dat is niet verwonderlijk want wielewalen zijn bijzonder schuwe vogels die zich voornamelijk in de bovenste lagen van boomkronen ophouden. Wielewalen zijn opvallend geel-zwart gekleurd, maar merkwaardig genoeg vormt deze kleurstelling juist een uitstekende camouflage voor omhoog kijkende me [..]
Bron: vogelbescherming.nl

10

1   1

alk


Alken broeden op plaatsen waar maar weinig andere dieren zich comfortabel zouden voelen; nissen en spleten in steile kliffen. Een kolkende zee onder zich en een felle wind tegen de rotsen. Deze zeevogels komen alleen voor in het Noord-Atlantisch gebied.Alken hebben een snelle vlucht, de vleugelslagen zijn nauwelijks waar te nemen. Daarbij kunnen de [..]
Bron: vogelbescherming.nl


Login in om alle 251 betekenissen te bekijken