vgkn.nl

Website:https://www.vgkn.nl
Upvotes ontvangen74
Downvotes ontvangen134
Karma:-59 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (42)

1

24 Thumbs up   42 Thumbs down

afsnijding


Als uiterste tuchtmaatregel iemand als lid van de gemeente schrappen. Ook wel excommunicatie genoemd.
Bron: vgkn.nl

2

13 Thumbs up   35 Thumbs down

appèl


Verzoek aan een meerdere vergadering om herziening van een door een mindere vergadering genomen besluit.
Bron: vgkn.nl

3

13 Thumbs up   35 Thumbs down

Appel


Verzoek aan een meerdere vergadering om herziening van een door een mindere vergadering genomen besluit.
Bron: vgkn.nl

4

13 Thumbs up   35 Thumbs down

Appél


Verzoek aan een meerdere vergadering om herziening van een door een mindere vergadering genomen besluit.
Bron: vgkn.nl

5

12 Thumbs up   5 Thumbs down

Censura morum


Letterlijk: opzicht over de zeden. Gewoonlijk spreken de leden van een kerkenraad vóór de viering van het Heilig Avondmaal met elkaar over hun geloof (leer) en gedrag (leven). Hierbij wordt nagegaan of er de weg staan.
Bron: vgkn.nl

6

8 Thumbs up   12 Thumbs down

instructie


Vraag die afgevaardigden van een kerkenraad, classis of particuliere synode aan de afgevaardigden van een meerdere vergadering voorleggen.
Bron: vgkn.nl

7

5 Thumbs up   6 Thumbs down

Tucht


Kerkelijke maatregel als reactie op geconstateerde zonden, met als doel enerzijds dat de zondaar zich bekeert en anderzijds dat de kerk heilig wordt gehouden.
Bron: vgkn.nl

8

4 Thumbs up   5 Thumbs down

approbatie


Goedkeuring, bij voorbeeld van een beroep.
Bron: vgkn.nl

9

3 Thumbs up   3 Thumbs down

proponent


Iemand die beroepbaar is gesteld als predikant.
Bron: vgkn.nl

10

1 Thumbs up   3 Thumbs down

actuarius


Persoon die het moderamen helpt met de correspondentie en het opstellen van de stukken van een kerkelijke vergadering.
Bron: vgkn.nl


Login in om alle 42 betekenissen te bekijken