vego.nl

Website:https://www.vego.nl
Upvotes ontvangen424
Downvotes ontvangen593
Karma:-168 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (776)

1

29 Thumbs up   38 Thumbs down

Karakter


Een symbool uit de beschikbare symbolenset van een computer. De symbolenset van een computer is opgebouwd uit alle letters, cijfers, leestekens en enige specifieke grafische tekens, zoals cirkeltjes, blokjes, etc. De karakters maken deel uit van de zogenoemde 'karakter-tabel'. In de loop der tijden zijn diverse standaarden ontwikkkeld.
Bron: vego.nl

2

13 Thumbs up   10 Thumbs down

matrix


In zijn algemeenheid een twee-dimensionaal stelsel dat een belangrijk wiskundig hulpmiddel is voor het oplossen van stelsels van vergelijkingen.
Bron: vego.nl

3

13 Thumbs up   12 Thumbs down

module


Benaming voor een afgerond onderdeel van een groter systeem, waarmee met 'afgerond' wordt bedoeld dat het onderdeel zelfstandig een bepaalde deeltaak kan uitvoeren.
Bron: vego.nl

4

12 Thumbs up   15 Thumbs down

lineair


Men noemt een schakeling of systeem lineair, als er een rechtevenredig verband bestaat tussen de grootheid aan de ingang en de grootheid aan de uitgang. Hetgeen wil zeggen dat, als de ingangsgrootheid verdubbelt, ook de uitgangsgrootheid zal verdubbelen. Een vervormingsarme analoge versterker voor een audiosignaal is een typisch voorbeeld van een l [..]
Bron: vego.nl

5

11 Thumbs up   9 Thumbs down

k


De kleine letter k staat voor de afkorting van kilo, een voorvoegsel waardoor een bepaalde eenheid vermenigvuldigd wordt met 1.000. Wordt in de elektronica uitbundig gebruikt. Voorbeelden: - kilo-volt (kV) is 1.000 volt; - kilo-ohm (k-Ohm) is 1.000 ohm; - kilo-hertz (kHz) is 1.000 hertz.
Bron: vego.nl

6

11 Thumbs up   6 Thumbs down

kilo


Een voorvoegsel waarmee een eenheid met 1.000 vermenigvuldigd wordt. 1 k-Ohm is gelijk aan 1.000 Ohm. Lees ook k.
Bron: vego.nl

7

10 Thumbs up   6 Thumbs down

legering


Een menging van minstens twee stoffen, die andere eigenschappen heeft dan de gemengde stoffen. In de elektrotechniek wordt veel van legeringen gebruik gemaakt. Een typisch voorbeeld zijn de Heuslertse legeringen: mengingen van mangaan met andere elementen zoals koper, aluminium en tin. Deze legeringen vertonen ferro-magnetische eigenschappen, wat z [..]
Bron: vego.nl

8

9 Thumbs up   11 Thumbs down

kalibreren


Het vergelijken van de door een meetinstrument aangeduide waarde met een standaard en indien noodzakelijk het afregelen van het instrument, zodat de aflezing binnen de door de fabrikant gegeven meetfout valt. Voor het kalibreren van instrumenten staat een aantal kalibratoren ter beschikking, dat zijn generatoren en spanningsbronnen die een zeer nau [..]
Bron: vego.nl

9

9 Thumbs up   8 Thumbs down

MB


Afkorting van Megabit, oftewel 1.048.576 bit.
Bron: vego.nl

10

8 Thumbs up   7 Thumbs down

LDR


Letterwoord voor "Light Dependent Resistor". Lichtgevoelige weerstanden kunnen uit diverse materialen gemaakt worden. In de meeste gevallen wordt gebruik gemaakt van gesinterd cadmiumselenide of cadmiumsulfide, waarbij de voorkeur wordt gegeven aan laatstgenoemde verbinding omdat deze zijn maximale gevoeligheid heeft voor de kleur waarbij ook het m [..]
Bron: vego.nl


Login in om alle 776 betekenissen te bekijken