universele-beschaving.nl

Upvotes ontvangen86
Downvotes ontvangen88
Karma:-3 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (8)

1

65   48

respect


: Komt van re–spect; dus nog eens, (beter) kijken naar de ander, waardoor je de kwaliteit van die ander beter waarneemt, en je jezelf wat minder belangrijk maakt ten opzichte van die ander. (creeert bescheidenheid)
Bron: universele-beschaving.nl

2

8   16

harmonie


Kun je gevoelsmatig bezien als een prachtig mooie ontspannende samenklank, of ook mathematisch als samenpassende verschillende golflengten die een veelvoud van elkaar vormen in een zekere wetmatigheid.
Bron: universele-beschaving.nl

3

7   4

introspectie


: Naar binnen kijken, en waarnemen hoe we innerlijk functioneren.
Bron: universele-beschaving.nl

4

2   3

consensus


Gelijkvoelendheid, van gelijke mening, gelijke visie, of gelijkgestemdheid.
Bron: universele-beschaving.nl

5

2   6

empirisch


Op gebied van het reele directe ervaren; in tegenstelling tot rationeel, theoretisch, filosofisch of geloofs-gebonden.
Bron: universele-beschaving.nl

6

1   4

conditionering


Mentale- en gedrags-beinvloeding door systematische inprogrammering met een bepaalde informatie; alles wat we in ons leven leren betekent uiteindelijk ook een zekere conditionering.
Bron: universele-beschaving.nl

7

1   2

waarde


Die menselijke waarde  die we als de belangrijkste ervaren, en die we het minst graag zouden willen missen.
Bron: universele-beschaving.nl

8

0   5

normen en waarden


Hoewel normen meestal meer van sociale aard zijn, en waarden meestal meer van individuele aard, zijn zij toch niet los van elkaar te zien.Wanneer we geluk als de hoogste individuele waarde in ons leven zien, dan kan dat ook een zekere norm worden om vanuit te leven. Een individuele norm dus . . . . . En wanneer we respect als hoogste en meest funda [..]
Bron: universele-beschaving.nl