sonjavandriel.nl

Website:https://www.sonjavandriel.nl
Upvotes ontvangen76
Downvotes ontvangen159
Karma:-84 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (80)

1

32   56

standpunt


De plaats van de camera ten opzichte van het onderwerp.
Bron: sonjavandriel.nl

2

8   11

contrast


In de fotografie verwijst dit begrip naar verhoudingen tussen lichte en donkere elementen in de foto.
Bron: sonjavandriel.nl

3

8   22

perspectief


Dit begrip verwijst naar de onderlinge formaatverhouding tussen elementen op de voor- en achtergrond. Bij gebruik van een teleobjectief lijken dingen dichter bij elkaar te staan. Bij een groothoekobjectief lijken zaken juist verder uit elkaar te staan.
Bron: sonjavandriel.nl

4

6   17

objectief


Ook wel lens genoemd. Het optisch stelsel waarmee een beeld op de sensor wordt geprojecteerd
Bron: sonjavandriel.nl

5

3   3

asa


American Standards Association: een serie getallen die de lichtgevoeligheid van een film aangeven. Een stop meer gevoeligheid betekent een verdubbeling van het ASA getal. Het ASA systeem is inmiddels vervangen door het ISO systeem.
Bron: sonjavandriel.nl

6

3   17

compositie


De compositie is een sleutelbegrip voor het maken van mooie foto's. Het verwijst naar hoe de diverse elementen in de foto zich verhouden tot elkaar en tot het beeldkader.
Bron: sonjavandriel.nl

7

3   0

diffuus licht


Egaal, gelijkmatig licht zonder harde schaduwen. Bij diffuus licht is het niet, of slechts moeilijk, te bepalen uit welke richting het licht komt. Mist is een extreme vorm van diffuus licht.
Bron: sonjavandriel.nl

8

3   2

kelvin


Eenheid van temperatuur, waarbij 0 Kelvin (K) het absolute nulpunt is. Deze maateenheid wordt gebruikt voor het aangeven van de kleurbalans van de diverse lichtbronnen zoals TL-verlichting, flitslicht, zonlicht, etc.
Bron: sonjavandriel.nl

9

3   3

tegenlicht


Er is sprake van tegenlicht wanneer het onderwerp zich tussen de fotograaf en de belangrijkste lichtbron bevindt. Vanuit de positie van de fotograaf gezien bevindt de belangrijkste lichtbron zich dus achter het onderwerp. De foto wordt als het ware tegen het licht in genomen.
Bron: sonjavandriel.nl

10

1   0

apochromatisch


Licht bestaat uit verschillende kleuren. Iedere kleur wordt op zijn eigen manier gebroken als een lichtstraal door een lens valt. Bij teleobjectieven kan enige mate een onscherpte ontstaan als de kleuren door deze verschillende breking niet precies op hetzelfde punt op het negatief samen vallen. In een apochromatische lens wordt dit gecorrigeerd. H [..]
Bron: sonjavandriel.nl


Login in om alle 80 betekenissen te bekijken