ruud lans

Upvotes ontvangen20
Downvotes ontvangen6
Karma:13 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (1)

1

20   6

audit


Een gestructureerde, planmatige (auditplan) wijze van controle en verificatie om te onderzoeken of de onderneming voldoet aan de zelf opgestelde eisen ter borging van de kwaliteit om te voldoen aan de eisen van de klant, de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, de op de onderneming, de processen en systemen van toepassingen nationale- en international (ISO)standaarden, EU wet- en regelgeving.

Interne audit: een eigen onderzoek door gekwalificeerde en door de directie bevoegd verklaarde auditors
Externe audit: een onderzoek door gekwalificeerde en door de directie bevoegd verklaarde auditors uit te voeren bij leveranciers en m.n. de kritische leveranciers van producten, materialen, middelen e/o halffabrikaten die een significantie bijdragen leveren aan de scope van de onderneming, het primaire proces en het secundaire (ondersteunende)processen.
Cross audit: eem onderzoek door gekwalificeerde en door de directie bevoegd verklaarde auditors uit te voeren bij "zuster'/ dochter ondernemingen
C.I. audit: een onderzoek; initieel, controle, herbeoordelings onderzoek door een certificerende instelling (bijv. TUV, DNV, DEKRA, BSI, SGS, LLoyds ( RVA alleen voor ISO17025)
ruud lans - 6 januari 2015