rkk.nl

Upvotes ontvangen203
Downvotes ontvangen177
Karma:27 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (266)

1

17   9

epifanie


Het hoogfeest van Epifanie of Openbaring des Heren herdenkt drie belangrijke momenten uit het leven van Jezus: dat Hij als kind aanbeden werd door wijzen uit het Oosten; dat God Hem bij zijn doopsel in de Jordaan zijn Zoon noemde; dat Hij als gast op een bruiloft water in wijn veranderde. Dit belangrijke feest wordt op 6 januari gevierd. In de Nede [..]
Bron: rkk.nl

2

14   12

messias


'Messias? betekent ?gezalfde?. Bij de Joden is zalving een teken van goddelijke uitverkiezing. Aan de Joden is een bijzondere Messias beloofd, geroepen om een rijk van vrede en gerechtigheid te vestigen. Christenen geloven dat de beloofde Messias daadwerkelijk is verschenen in de persoon van Jezus van Nazaret.
Bron: rkk.nl

3

13   12

relikwie


Een relikwie is een overblijfsel van het lichaam van een heilige, of een voorwerp dat met een heilige in aanraking is geweest, waaraan wonderdadige kracht wordt toegekend.
Bron: rkk.nl

4

9   3

urbi et orbi


Het Latijnse 'urbi et orbi' betekent 'aan stad en wereld'; het is in het bijzonder de benaming voor de zegen die de paus tijdens hoogfeesten als Pasen en Kerstmis geeft aan de stad Rome en de wereld.
Bron: rkk.nl

5

8   3

eucharistie


De eucharistie is een heilige maaltijd, waarin christenen Jezus herdenken. Zij geloven dat de joodse man Jezus van Nazaret hen de weg naar God wijst. Door Hem in herinnering te roepen, komt Hij in hun midden. Tijdens zijn leven had Jezus vaak aanvaringen met andere joden. Zijn preken stuitten velen tegen de borst, omdat Hij zei dat met Hem het Rijk [..]
Bron: rkk.nl

6

8   2

kardinaal


Kardinaal is de titel van de belangrijkste hoogwaardigheidsbekleders na de paus. De kardinalen helpen en adviseren de paus bij het bestuur van de Katholieke Kerk en kiezen na zijn overlijden in het conclaaf een opvolger.
Bron: rkk.nl

7

7   0

martelaar


Een martelaar is iemand die standvastig van zijn geloof heeft getuigd, en hierom gepijnigd en ter dood is gebracht.
Bron: rkk.nl

8

6   7

mis


?Heilige Mis? is een synoniem voor ?eucharistieviering?. Het is afgeleid van de Latijnse formule die de priester of diaken aan het slot van de eucharistie uitspreekt: Ite, missa est. Het is niet duidelijk hoe deze formule exact vertaald moet worden. Soms vertaalt men het met: ?Gaat, dit is de wegzending?. Missa wordt dan in verband gebracht met mis [..]
Bron: rkk.nl

9

6   9

polarisatie


Na het Tweede Vaticaans Concilie raakten de Nederlandse katholieken verdeeld over twee 'polen', een vernieuwingsgezinde en een traditioneel-kerkelijke. Dit wordt de ?polarisatie? genoemd. Zij bereikte rond het pausbezoek van 1985 een hoogtepunt en is inmiddels (2003) voorbij.
Bron: rkk.nl

10

5   0

diaconie


Diaconie is dienst aan mensen, door christenen verricht uit liefde tot God.
Bron: rkk.nl


Login in om alle 266 betekenissen te bekijken