riziv.fgov.be

Website:https://www.riziv.fgov.be/fr/pages/default.aspx
Upvotes ontvangen48
Downvotes ontvangen82
Karma:-33 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (70)

1

8   5

zorgverleners


Term die alle artsen (huisartsen en specialisten), tandartsen, kinesitherapeuten, verpleegkundigen, ziekenhuizen, rustoorden, enz. omvat. Het gaat om professionele zorgverleners of instellingen die geneeskundige verzorging verlenen.
Bron: riziv.fgov.be

2

6   28

bsf


Het Bijzonder Solidariteitsfonds is een bijkomend vangnet naast de gewone dekking van de verzekering voor geneeskundige verzorging. Dit fonds geeft een financiële tegemoetkoming aan patiënten met zeer ernstige aandoeningen die voor bepaalde behandelingen geen terugbetaling krijgen. Meer info : Burger : Uitzonderlijke terugbetaling: Bijzonder Soli [..]
Bron: riziv.fgov.be

3

4   6

honorarium


Het officiële tarief in de nomenclatuur voor de verstrekking van een individuele geconventioneerde zorgverlener, bv. arts, tandarts, kine, ...
Bron: riziv.fgov.be

4

4   9

maf


Systeem dat ervoor zorgt dat elk gezin voor sommige gezondheidskosten niet meer moet uitgeven dan een grensbedrag. Het exacte bedrag hangt af van het gezinsinkomen. De MAF wordt per jaar berekend. Meer info: MAF
Bron: riziv.fgov.be

5

4   5

tegemoetkoming


Te betalen deel voor het honorarium of de prijs van een geneeskundige verstrekking dat niet ten laste is van de patiënt maar van de verzekering voor geneeskundige verzorging; vormt samen met het remgeld het totale bedrag van de geleverde verstrekking
Bron: riziv.fgov.be

6

4   12

vergoeding


zie Tegemoetkoming (verzekerings-)
Bron: riziv.fgov.be

7

2   0

gerechtigde


Persoon die de inkomstenbron is van het gezin (werknemer, zelfstandige, werkloze,...) en die voor de personen te zijner laste het recht creëert op geneeskundige verzorging.
Bron: riziv.fgov.be

8

2   0

gezondheidsindex


Door de overheid gehanteerde prijsindex, onderscheiden van de oorspronkelijke index van de kleinhandelsprijzen door de verwijdering uit de indexberekening van ‘ongezonde’ producten als tabakswaren, alcohol en petroleumproducten
Bron: riziv.fgov.be

9

1   0

aanvullende verzekering


Alle diensten en verstrekkingen van private ziekenfondsen die bovenop de verstrekkingen van de verplichte verzekering komen ten gunste van de leden die in orde zijn met hun bijdrage.
Bron: riziv.fgov.be

10

1   0

adviserend geneesheer


Geneesheer die verbonden is aan een ziekenfonds en die belast is met de controle op de arbeidsongeschiktheid en de specifieke medisch-sociale verstrekkingen.
Bron: riziv.fgov.be


Login in om alle 70 betekenissen te bekijken