phl.be

Upvotes ontvangen33
Downvotes ontvangen50
Karma:-16 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (63)

1

6   8

vermelding


Een woordelijke appreciatie van de globale jaaruitslag van geslaagde studenten, die bij de proclamatie wordt medegedeeld en eventueel opgenomen wordt in het jaarrapport. Bijvoorbeeld: geslaagd met onderscheiding.
Bron: phl.be

2

6   1

volgtijdelijkheid


De inschrijving voor een opleidingsonderdeel kan onderworpen worden aan de voorwaarde dat de student een ander opleidingsonderdeel moet gevolgd hebben, of dat de student eerst een voldoende examenresultaat moet behaald hebben voor een ander opleidingsonderdeel. Als voldoende examenresultaat wordt beschouwd: een cijfer van 10 of meer op 20 of een la [..]
Bron: phl.be

3

3   2

opleiding


De structurerende eenheid van het onderwijsaanbod. Zij wordt bij succesvolle voltooiing bekroond met een diploma. Een opleiding heeft een studieomvang van 60 studiepunten of een veelvoud daarvan.
Bron: phl.be

4

2   1

afstudeerproject


Een gestructureerde opdracht die de student dient uit te voeren in het laatste jaar van zijn opleiding, onder begeleiding van een promotor en eventueel een externe deskundige. De student dient een rapport in dat mogelijks nog verdedigd moet worden voor een jury, al dan niet met externe deskundigen. De vereisten worden omschreven [..]
Bron: phl.be

5

2   1

beursstudent


Een beursstudent is een student die aan de financiĆ«le voorwaarden voldoet om een studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap te ontvangen, of onderdaan is van een staat behorende tot de Europese Economische Ruimte en beantwoordt aan de criteria voor het verkrijgen van een studiefinanciering van de Vlaamse gemeenschap, of een DGOS-bursaal is [..]
Bron: phl.be

6

2   1

bloktoets


De beoordeling van de student per blok.
Bron: phl.be

7

1   0

afstudeerrichting


Een differentiatie in een opleidingsprogramma met een studieomvang van minstens 30 studiepunten.
Bron: phl.be

8

1   13

associatie


Een vereniging zonder winstoogmerk die bestaat uit volgende verplichte leden: enerzijds een rechtspersoon verantwoordelijk voor een universiteit die zowel bachelor- als masteropleidingen aanbiedt en anderzijds minstens een rechtspersoon verantwoordelijk voor een hogeschool. De PHL vormt een associatie met de universiteit Hasselt, de Xios hoges [..]
Bron: phl.be

9

1   0

creditbewijs


De erkenning van het feit dat een student blijkens een examen de competenties, verbonden aan een opleidingsonderdeel, heeft verworven. Deze erkenning wordt vastgelegd in een document of registratie. De verworven studiepunten verbonden aan het betrokken opleidingsonderdeel worden aangeduid als credits.
Bron: phl.be

10

1   5

departement


Organisatorisch deel van de hogeschool dat geleid wordt door een departementshoofd.
Bron: phl.be


Login in om alle 63 betekenissen te bekijken