oxfamsol.be

Upvotes ontvangen5
Downvotes ontvangen21
Karma:-15 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (7)

1

3   15

multinational


Een onderneming met afdelingen in minstens twee landen. De 200 grootste controleren een vierde van de economische activiteit op wereldvlak.
Bron: oxfamsol.be

2

2   6

investeren


Geld aanwenden met een productieve bestemming
Bron: oxfamsol.be

3

0   0

directe buitenlandse investeringen


Foreign Direct Investment (FDI). Een buitenlandse investering wordt als een directe investering beschouwd indien de buitenlandse investeerder over 10% of meer van de aandelen of het stemrecht binnen een bedrijf beschikt. Door een dergelijke participatiegraad kan de eigenaar invloed uitoefenen op het management van het bedrijf.
Bron: oxfamsol.be

4

0   0

investeringsakkoord


Akkoord tussen investeringsontvangende landen of regio’s en landen of regio’s waar de investering uit voorkomt. Het akkoord beschrijft de rechten en plichten van de partijen.
Bron: oxfamsol.be

5

0   0

ilo


Internationale Arbeidsorganisatie, International Labour Organisation Gespecialiseerde instelling van de VN, opgericht in 1919, die de bevordering nastreeft van sociale rechtvaardigheid, internationaal erkende mensenrechten en arbeidsrechten.
Bron: oxfamsol.be

6

0   0

fundamentele ilo-conventies


In 1998 nam de Arbeidsconferentie de belangrijke ILO-Verklaring over de Fundamentele Principes en Rechten op het Werk aan. Die verklaring stelt dat vier belangrijke rechten zo fundamenteel zijn dat alle lidstaten -of ze de 8 afzonderlijke conventies daarover al of niet hebben geratificeerd- uit hoofde van hun lidmaatschap de plicht hebben deze toe [..]
Bron: oxfamsol.be

7

0   0

vrijhandelszone


Een geografische zone, enclaves van fabrieken waar vooral buitenlandse bedrijven gebruik maken van goedkope lokale werkkrachten. Ze worden ook EPZ of Export Producing Zones genoemd, in Latijns-Amerika heten ze maquilas. De investerende ondernemingen genieten er grote fiscale voordelen en elementen van de nationale sociale of milieuwetgeving zijn er [..]
Bron: oxfamsol.be