orn.nl

Website:https://www.orn.nl
Upvotes ontvangen63
Downvotes ontvangen84
Karma:-20 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (47)

1

12   1

respondent


Een persoon die zijn/haar medewerking verleent aan een onderzoek.
Bron: orn.nl

2

10   4

huishouden


Een huishouden bestaat uit één (alleenstaande) of meerdere personen. Een meerpersoonshuishouden is een zelfstandige en in huiselijk verkeer levende gemeenschap van twee of meer personen die doorgaans (vier dagen of meer per week) gezamenlijk de maaltijd gebruiken (voor zover er geen sprake is van een 'groothuishouden'). Ook samenwonenden kunnen e [..]
Bron: orn.nl

3

9   12

campagne


Serie uitzendingen van één of meer commercials ten behoeve van reclame voor een bepaald merk, product, dienst, persoon, bedrijf of instelling.
Bron: orn.nl

4

8   22

doelgroep


Groep personen die op basis van één of meerdere gezamenlijke kenmerken tot een groep gerekend worden, bijvoorbeeld b-to-b, boodschappers 20-49 jaar of 50-64 jaar.
Bron: orn.nl

5

7   22

profiel


Resultaattype in het analysesysteem, waarbij de samenstelling van de kijkers- of luistergroep als percentage van doelgroepen wordt weergegeven (bijvoorbeeld 50% vrouwen en 50% mannen).
Bron: orn.nl

6

5   2

spot


SPOT is het Nederlandse marketingcentrum voor televisiereclame. SPOT verzorgt informatie over televisie als reclamemedium, biedt services ten behoeve van adverteerders en vertegenwoordigt de belangen van de reclamebedrijven van de televisiezenders.
Bron: orn.nl

7

4   5

marktaandeel


Het percentage kijkers of luisteraars naar een bepaald programma of bepaalde zender, gepercenteerd op het totale kijkers- of luisterpubliek.
Bron: orn.nl

8

3   0

kijkdichtheid


Het percentage personen dat gemiddeld per seconde naar een programma, tijdvak of commercial keek. Hierbij wordt de minuut waarin een programma of tijdvak begint en eindigt, afgekapt op de hele minuut.
Bron: orn.nl

9

1   1

betrouwbaarheid


Maatstaf voor de waarschijnlijkheid, dat een bepaalde steekproefuitkomst geldig is voor het universum of de populatie.
Bron: orn.nl

10

1   1

boodschapper


De huisvrouw of degene die zowel huisvrouw als hoofdkostwinner is in het huishouden en bepaalt wat er in huis wordt gehaald.
Bron: orn.nl


Login in om alle 47 betekenissen te bekijken