onderwijskiezer.be

Upvotes ontvangen343
Downvotes ontvangen442
Karma:-100 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (333)

1

37   36

profiel


Een verdiepend pakket (keuze)vakken in een specifiek deel van je studiedomein.
Bron: onderwijskiezer.be

2

25   19

beroepenveld


Een pakket van praktische (doe-)vakken waarbij je kennis maakt met een beroep (vb. kapper) uit een bepaalde beroepssector (vb. Haarzorg).
Bron: onderwijskiezer.be

3

13   0

knelpuntberoep


Een knelpuntberoep is een beroep waarvoor de werkgevers moeilijk geschikte kandidaten vinden.  Knelpuntberoepen in Vlaanderen zijn niet noodzakelijk dezelfde knelpuntberoepen als in Brussel. [..]
Bron: onderwijskiezer.be

4

12   24

advies


Een raad die wordt geformuleerd nadat de situatie grondig werd bestudeerd. Je beslist zelf of je een advies al dan niet opvolgt.
Bron: onderwijskiezer.be

5

10   5

college


In het hoger onderwijs is 'college' een ander woord voor een 'les'. Men maakt soms nog een onderscheid tussen 'hoorcollege' en 'werkcollege'.
Bron: onderwijskiezer.be

6

10   10

laaggeschoold


De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) gebruikt deze term om aan te geven dat iemand geen diploma of getuigschrift secundair onderwijs heeft behaald. Ook werkzoekenden uit de Leertijd en het DBSO zonder diploma secundair worden als laaggeschoold beschouwd.
Bron: onderwijskiezer.be

7

7   0

competentie 'kwaliteitsbewust werken'


Elke taak of opdracht probeer je tot in de kleinste details, goed en volgens afspraak uit te voeren. Je blijft bij de uitvoering steeds oog hebben voor het (productie)rendement.
Bron: onderwijskiezer.be

8

7   6

dienstensector


Bedrijven die met de verkoop van hun goederen of diensten  winst willen maken behoren tot deze sector. Bv. winkels, horeca, theaters, kappers, zakelijke dienstverleners, advocaten, ICT bedrijven en andere dienstverleners. Ook tertiaire sector genoemd.
Bron: onderwijskiezer.be

9

7   9

epos


De Vlaamse vzw. die zich zowel bezighoudt met de Europese programma's van het Levenslang Leren  (LLP)  als met  Europass en andere hogere onderwijsprogramma's als Erasmus Mundus en Erasmus Belgica. Het letterwoord is de afkorting van : 'Europese Programma's voor Onderwijs, Opleiding en Samenwerking'.
Bron: onderwijskiezer.be

10

7   19

traject


Een traject is 'de af te leggen weg (ook figuurlijk)'. bv. Het traject van de gemiddelde student in een professionele bacheloropleiding duurt 3 jaar.
Bron: onderwijskiezer.be


Login in om alle 333 betekenissen te bekijken