nvb.nl

Website:https://www.nvb.nl
Upvotes ontvangen7
Downvotes ontvangen14
Karma:-6 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (26)

1

5   2

phishing


Phishing is de verzamelnaam voor het hengelen naar persoonlijke informatie om daarmee te frauderen. Meestal gebeurt dat via ongevraagde e-mails (spam) of door telefonisch contact waarbij criminelen zich voordoen als een betrouwbare instantie/ bank en vragen om (inlog)codes. Met deze informatie kan fraude met internetbankieren, pinpassen, creditcard [..]
Bron: nvb.nl

2

1   0

cybercrime


Cybercrime is criminaliteit op of via het internet.
Bron: nvb.nl

3

1   1

malware


Malware staat voor kwaadaardige computerprogramma’s (virussen, wormen, Trojaanse paarden) die ongewild en ongemerkt op een computer worden geïnstalleerd en die het normale proces van internetbankieren beïnvloeden of vertrouwelijke informatie stelen.
Bron: nvb.nl

4

0   1

bankenbelasting


Banken betalen sinds 2012 een bankenbelasting van in totaal € 600 miljoen. De bankenbelasting heeft volgens het ministerie van Financiën als hoofddoelstelling om een bijdrage te vragen van de bancaire sector door de beprijzing van de impliciete overheidsgarantie.
Bron: nvb.nl

5

0   0

bankenunie


De lidstaten van de Europese Unie willen het gezamenlijke beleid voor banken versterken door een set van geharmoniseerde Europese regels en een centraal toezicht op de sector. De NVB is voorstander van een Europese toezichthouder, omdat grensoverschrijdend werken voor banken dan eenvoudiger wordt.
Bron: nvb.nl

6

0   0

basel iii


De wereldwijde toezichthouders op de banken, verenigd in het Basels Comité, hebben strengere regels voorgesteld. Die moeten een nieuwe crisis helpen voorkomen. De nieuwe eisen, onder meer aan de hoogte en de kwaliteit van het kapitaal van banken, staan bekend als Basel III.
Bron: nvb.nl

7

0   0

basisbankrekening


Iedere volwassene moet een eigen bankrekening en pinpas hebben om mee te kunnen doen in de maatschappij. De NVB heeft daarom met hulpverleningsinstanties afgesproken dat iedereen ouder dan 18 jaar met een bekend verblijfadres een bankrekening moet kunnen openen.
Bron: nvb.nl

8

0   0

betaalinstrumenten


De technische of logische hulpmiddelen die gebruikt worden om de girale betaling te doen. De term betaalmiddel wordt doorgaans gebruikt om aan de hand van het meest karakteristieke kenmerk een typering te geven van de aard van de girale betaling. De in een betaalsysteem gebruikte betaalmiddelen kunnen naar hun aard onderverdeeld worden in schriftel [..]
Bron: nvb.nl

9

0   0

crd4


Capital Requirements Directive 4 (CRD4) is een verankering middels een amendement in de Europese wetgeving van de de regels zoals vastgelegd in Basel III.
Bron: nvb.nl

10

0   0

depositogarantiestelsel


Het depositogarantiestelsel garandeert bepaalde tegoeden van rekeninghouders van een bank die haar verplichtingen niet meer kan nakomen. Rekeninghouders kunnen hun deposito’s tot een maximum vergoed krijgen, als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Deze voorwaarden vindt u op de website van De Nederlandsche Bank; www.dnb.nl/over-dnb/de-consument- [..]
Bron: nvb.nl


Login in om alle 26 betekenissen te bekijken