natuurkunde.nl

Website:https://www.natuurkunde.nl
Upvotes ontvangen73
Downvotes ontvangen99
Karma:-25 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (33)

1

27   11

zwaarte-energie


Het is de energie die een voorwerp heeft ten gevolge van zijn massa en hoogte. Wanneer dit voorwerp wordt losgelaten zal de aarde er arbeid op gaan verrichten vanwege de zwaartekracht. De zwaarte-energie wordt berekend met de formule Uz = mgh.
Bron: natuurkunde.nl

2

16   40

frequentie


Wanneer een radioactief isotoop bij verval een foton met hoge energieinhoud uitzendt, noemen we dit gammastraling. Dit type straling heeft het grootste doordringend vermogen en is erg gevaarlijk, zowel binnen als buiten het lichaam.
Bron: natuurkunde.nl

3

6   13

massa


Dit is de grootheid voor de hoeveelheid materie in een object. Dit moet niet door de war gehaald worden met gewicht, want gewicht is afhankelijk van de zwaartekracht, maar massa is altijd hetzelfde, of je nu op aarde bent, op de maan, of in het gewichtsloze. De eenheid van massa is de kilogram (kg).
Bron: natuurkunde.nl

4

6   5

snelheid


Snelheid is de mate van verandering van plaats ten opzichte van de tijd, oftewel, de afgelegde afstand gedeeld door de tijd die het voorwerp nodig had om die afstand af te leggen: v= s/t, waarbij v de snelheid is (in m/s), s de afstand (in m) en t de tijd (in s).
Bron: natuurkunde.nl

5

4   8

impuls


Impuls is de snelheid van een object maal de massa van dat object: p = m·v en wordt uitgedrukt in kg m s-1.
Bron: natuurkunde.nl

6

4   2

isotoop


Als twee soorten atoomkernen hetzelfde aantal protonen heeft (en dus van hetzelfde element zijn), maar een ander aantal neutronen (en dus een andere massa), dan noemen we dit isotopen. Isotopen kunnen stabiel zijn, zoals die van chloor (waarvan de atomen met zowel 18 als 20 neutronen kunnen voorkomen), maar ook instabiel, zoals een loodatoom met 12 [..]
Bron: natuurkunde.nl

7

2   2

bewegingsenergie


Dit wordt ook wel kinetische energie genoemd. De bewegingsenergie van een voorwerp hangt af van de massa en de snelheid. De bewegingsenergie is de arbeid die nodig is om het voorwerp vanuit stilstand tot de gegeven snelheid te krijgen. Omgekeerd is de bewegingsenergie de energie die vrijkomt wanneer een voorwerp vanuit een bepaalde snelheid tot sti [..]
Bron: natuurkunde.nl

8

2   1

foton


Een foton wordt gezien als een massaloos deeltje van pure energie, oftewel een lichtdeeltje. Alle (elektomagnetische) straling bestaat uit fotonen en gaat van straling met hele lage energiewaarden (radiogolven, microgolven) tot straling met wat hogere energiewaarden (warmtestraling, zichtbaar licht, ultraviolet licht) tot straling met hele hoge ene [..]
Bron: natuurkunde.nl

9

1   1

achtergrondstraling


Dit is straling die afkomstig is van bronnen die niet van je observeerdoel zijn, maar van bronnen er omheen. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld straling van radioactieve isotopen in gesteenten of in de atmosfeer. Achtergrondsstraling die vanuit de ruimte komt noemen we ook wel kosmische straling. Deze straling is kan afkomstig zijn van sterren, supernov [..]
Bron: natuurkunde.nl

10

1   1

kracht


Kracht is een invloed op een lichaam of systeem wat een verandering van snelheid (grootte en of richting) of vorm teweeg kan brengen.
Bron: natuurkunde.nl


Login in om alle 33 betekenissen te bekijken