members.home.nl

Upvotes ontvangen42
Downvotes ontvangen45
Karma:-2 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (1035)

1

2   0

anker


In het algemeen: elke stimulus die een respons veroorzaakt. Meer specifiek: een manier om een state (gemoedstoestand) op te roepen. Ankers kunnen op "natuurlijke wijze" ontstaan, of bewust worden opgezet.
Bron: members.home.nl

2

0   0

derde positie


Positie van een waarnemer die zowel de eerste positie als de tweede positie kan observeren.
Bron: members.home.nl

3

0   0

tweede positie


De wereld bekijken vanuit het standpunt van een andere persoon om zo een andere kijk te krijgen (los van je eigen visie) op een bepaalde situatie.
Bron: members.home.nl

4

0   0

eerste positie


De eigen positie; het waarnemen van een systeem (de wereld)vanuit je eigen standpunt (je eigen kaart).
Bron: members.home.nl

5

0   0

herkaderen


Letterlijk: in een andere kader plaatsen. Een andere interpretatie geven aan een gebeurtenis of waarneming.
Bron: members.home.nl

6

0   0

logische niveaus


In het algemeen zijn Logische niveaus een opeenvolgende reeks van denksystemen in de logica, die steeds de regels zetten voor de lagere niveaus (zie ook het werk van Gregory Bateson). In NLP heeft men het over de neuro-logische niveaus: de verschillende niveaus in de (subjectieve)ervaring: omgeving, gedrag, capaciteiten, overtuigingen en identiteit [..]
Bron: members.home.nl

7

0   0

meta-model


Het taal-model dat bestaat uit een reeks van taalpatronen die men kan observeren in een conversatie. Deze taalpatronen zijn het gevolg van weglatingen, vervormingen of veralgemeningen die een persoon maakt van wat hij geobserveerd heeft. Voor elk patroon is ook vastgelegd welke vraag men er bij kan stellen en welk doel men kan bereiken door het ste [..]
Bron: members.home.nl

8

0   1

meta-positie


Waarnemingspositie van waaruit men naar een bepaalde positie kijkt: men is op een hoger niveau ("meta") t.o.v. die positie. bv. een meta-positie t.o.v. de eerste positie.
Bron: members.home.nl

9

0   0

meta-programma's


Een reeks mentale filters die bepalen hoe iemand op een bepaald moment naar de wereld kijkt (bv. leg ik de nadruk op de dingen die te zien zijn, of op de mensen die te zien zijn?, leg ik de nadruk op wat verkeerd kan lopen, of op het doel dat ik wens te bereiken, …). De meta-programma's die iemand hanteert zijn niet absoluut: in verschillende conte [..]
Bron: members.home.nl

10

0   0

model-leren


Modelleren is de basis van NLP! Het is leren door een model te maken van de vaardigheid die men wenst te leren. In NLP doen we dit door het analyseren van de vaardigheid met behulp van alle modellen (perceptuele posities, logische niveaus, meta-model, meta-programma's, TOTE, representatiekanalen, …).
Bron: members.home.nl


Login in om alle 1035 betekenissen te bekijken