m-h-s.nl

Upvotes ontvangen14
Downvotes ontvangen17
Karma:-2 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (17)

1

7 Thumbs up   7 Thumbs down

watt


De watt (symbool W) is de SI-eenheid van vermogen. Een gloeilamp met een vermogen van 60 watt (vaak VA genoemd omdat watt om reëel vermogen gaat en veel apparaten hebben een cos phi en dus ook schijnbaar vermogen) gebruikt een hoeveelheid energie van 60 joule per seconde.  
Bron: m-h-s.nl (offline)

2

2 Thumbs up   5 Thumbs down

joule


De joule (symbool J) is de internationale (SI) eenheid van energie. De joule is vernoemd naar James Prescott Joule. De joule is gedefinieerd als de energie die nodig is om een object te verplaatsen met een kracht van 1 newton over een afstand van 1 meter.  
Bron: m-h-s.nl (offline)

3

1 Thumbs up   1 Thumbs down

ampere


In de natuurkunde is de ampère (met het symbool A) een eenheid van elektrische stroom. De ampère is een van de zeven grondeenheden van het SI. De ampère wordt gebruikt om de grootte van een elektrische stroom aan te geven. De ampère is genoemd naar André-Marie Ampère, een van de hoofdontdekkers van het elek [..]
Bron: m-h-s.nl (offline)

4

1 Thumbs up   0 Thumbs down

elektrolyse


Is een methode voor het scheiden van chemisch gebonden verbindingen door  een elektrische stroom door hen. Elektrolyse is commercieel van groot belang  als een stap in de scheiding van elementen uit de natuur voorkomende bronnen  zoals ertsen.  
Bron: m-h-s.nl (offline)

5

1 Thumbs up   0 Thumbs down

koh


Kaliumhydroxide is een anorganische verbinding van kalium, met als brutoformule KOH. De stof komt voor als een witte hygroscopische vaste stof, die zeer corrosief is voor de huid en de ogen.  
Bron: m-h-s.nl (offline)

6

1 Thumbs up   0 Thumbs down

naoh


Natriumhydroxide (caustische soda, bijtende soda of bekend onder de handelsnaam Destop), formule NaOH, is een witte, hygroscopische stof met een smeltpunt van 319 °C en een dichtheid van 2,13 g/cm³. De stof lost onder grote warmteontwikkeling in water op tot natronloog. Opgelost in water is het een sterke base en verdringt zwakkere basen u [..]
Bron: m-h-s.nl (offline)

7

1 Thumbs up   3 Thumbs down

volt


De volt (symbool van de eenheid volt is V) is de SI-eenheid voor elektrische potentiaal. De eenheid is genoemd naar de Italiaanse natuurkundige Alessandro Volta. Deze vond in 1800 de eerste chemische batterij, de zuil van Volta, uit. Bij een elektrische bron spreekt men van elektrische spanning of kortweg spanning als men het potentiaalverschil tus [..]
Bron: m-h-s.nl (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

amp meter


De ampèremeter of stroommeter is een meetinstrument om elektrische stroom te meten. De sterkte van een elektrische stroom wordt uitgedrukt in ampère, vandaar de naam ampèremeter.  
Bron: m-h-s.nl (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

electrolyzer


Heet ook wel waterstofcel generator,  
Bron: m-h-s.nl (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

elektorlyt


Elektrolyten zijn chemische verbindingen die in een oplossing of in gesmolten toestand geheel of gedeeltelijk in ionen gesplitst zijn en dan de elektrische stroom geleiden. Er wordt onderscheid gemaakt tussen sterke en zwakke elektrolyten. Bij sterke elektrolyten wordt het deel dat opgelost is in water volledig gesplitst in ionen. Bij zwakke elektr [..]
Bron: m-h-s.nl (offline)


Login in om alle 17 betekenissen te bekijken