lne.be

Website:https://www.lne.be
Upvotes ontvangen48
Downvotes ontvangen29
Karma:18 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (62)

1

13   3

inhiberen


remmen
Bron: lne.be

2

6   0

asymptomatisch


zonder ziekteverschijnselen
Bron: lne.be

3

5   3

gsm


Global System for Mobile Communications
Bron: lne.be

4

4   2

emissie


de uitstoot in de atmosfeer van milieuvervuilende stoffen ten gevolge van menselijke activiteiten. Emissies worden voor een bepaald gebied of regio meestal uitgedrukt in een hoeveelheid per tijdseenheid, bijv. ton/jaar of g/s.
Bron: lne.be

5

3   2

abiotisch


niet-levend, de fysisch/chemische processen die van invloed zijn op levende wezens
Bron: lne.be

6

3   1

morbiditeit


ziekelijkheid of vatbaarheid voor bepaalde ziekten. De morbiditeitsgraad geeft de mate van voorkomen van een specifieke ziekte, het aantal mensen die in een bepaalde tijdspanne (normaliter, maar niet noodzakelijk, één jaar) door de ziekte worden getroffen per eenheid van bevolking. Het wordt gewoonlijk uitgedrukt als het aantal mensen die worden [..]
Bron: lne.be

7

2   6

antropogeen


veroorzaakt door menselijke activiteiten
Bron: lne.be

8

2   3

biotisch


met of onder invloed van levende organismen
Bron: lne.be

9

2   0

tetra


Terrestrial Trunked Radio
Bron: lne.be

10

1   0

ddt


DichloroDifenylTrichloroethaan, insecticide dat sinds 1942 op enorme schaal werd gebruikt en later vanwege schadelijke bijwerkingen in veel landen verboden werd. De toxisch stof is zeer moeilijk afbreekbaar en hoopt zich op in vetweefsel van alle dierlijke organismen.
Bron: lne.be


Login in om alle 62 betekenissen te bekijken