kuijkenadvocaten.nl

Website:https://kuijkenadvocaten.nl/
Upvotes ontvangen16
Downvotes ontvangen35
Karma:-20 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (26)

1

5   6

productie


Bijlage bij een gerechtelijk stuk.
Bron: kuijkenadvocaten.nl

2

4   5

toevoeging


Indien een partij in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, dan krijgt deze een toevoeging. Deze partij is dan een inkomens- en vermogens-afhankelijke eigen bijdrage verschuldigd.
Bron: kuijkenadvocaten.nl

3

3   10

conventie


Het gedeelte van een procedure, waarin de vordering wordt behandeld van degene die de procedure gestart heeft.
Bron: kuijkenadvocaten.nl

4

1   4

executie


De tenuitvoerlegging van een uitspraak.
Bron: kuijkenadvocaten.nl

5

1   1

exploit


Een stuk dat officieel door de deurwaarder wordt afgegeven. Gedaagde: De partij tegen wie een procedure is gestart.
Bron: kuijkenadvocaten.nl

6

1   0

reconventie


Het gedeelte van de procedure, waarin de gedaagde reageert op de stellingname van de eisende partij met een tegenvordering.
Bron: kuijkenadvocaten.nl

7

1   0

rolzitting


Een zitting, waarin de rechter beslist over het vervolg van de procedure. Er is geen inhoudelijke behandeling van de zaak en aanwezigheid is niet nodig.
Bron: kuijkenadvocaten.nl

8

0   3

arrondissement


Nederland is in een aantal rechtsgebieden opgesplitst, waarbinnen advocaten mogen optreden. Indien zij daarbuiten willen werken, dan wordt een procureur als vertegenwoordiger van de advocaat ingeschakeld.
Bron: kuijkenadvocaten.nl

9

0   1

betekenen


Het door de deurwaarder laten bezorgen van gerechtelijk stuk.
Bron: kuijkenadvocaten.nl

10

0   0

buitengerechtelijke kosten


Kosten die gemaakt worden voordat een procedure wordt gestart.
Bron: kuijkenadvocaten.nl


Login in om alle 26 betekenissen te bekijken