intermixt.be

Website:https://www.intermixt.be
Upvotes ontvangen17
Downvotes ontvangen49
Karma:-31 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (61)

1

6 Thumbs up   5 Thumbs down

concessie


Ruim gedefinieerd is een concessie een vergunning die een overheid uitreikt aan een entiteit om op eigen risico bepaalde activiteiten te ondernemen of diensten te beheren. Er bestaat veel onenigheid over de correcte juridische omschrijving van het begrip.
Bron: intermixt.be (offline)

2

2 Thumbs up   12 Thumbs down

leverancier


Een natuurlijke persoon of rechtspersoon die een vergunning bezit om elektriciteit of gas te leveren aan afnemers.
Bron: intermixt.be (offline)

3

2 Thumbs up   7 Thumbs down

liberalisering


Het openstellen van de niet-gereguleerde segmenten van de elektriciteits- en gasmarkt voor concurrentie. Sinds 1 januari 2007 kunnen alle afnemers in België – gezinnen en bedrijven – vrij kiezen bij wie ze aardgas of elektriciteit aankopen.
Bron: intermixt.be (offline)

4

2 Thumbs up   6 Thumbs down

reg


Rationeel Energiegebruik. Tot de zogenoemde REG-activiteiten behoren onder meer het verstrekken van premies ter promotie van energiebesparende investeringen en het sensibiliseren van de bevolking.
Bron: intermixt.be (offline)

5

2 Thumbs up   3 Thumbs down

technisch reglement


Het geheel van technische regels dat moet worden nageleefd bij het beheren van de elektriciteit- of gasnetten en bij de toegang tot deze netten.
Bron: intermixt.be (offline)

6

1 Thumbs up   0 Thumbs down

eandis


De operator die taken uitvoert in opdracht en voor rekening van de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders. Eandis is een volle dochter van deze netbeheerders. Zie
Bron: intermixt.be (offline)

7

1 Thumbs up   2 Thumbs down

intercommunale


Een vereniging van verschillende gemeenten met als doel het realiseren van maatschappelijke taken, zoals het leveren van nutsvoorzieningen, sociale huisvesting en streekontwikkeling. In Vlaanderen wordt de term ‘intercommunale’ niet meer aangewend in een wettelijke context, maar spreekt men van een opdrachthoudende of een dienstverlenende verenigin [..]
Bron: intermixt.be (offline)

8

1 Thumbs up   5 Thumbs down

ontvlechting


Zie Unbundling.
Bron: intermixt.be (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

benchmarking


Het vergelijken van de kosten en/of prestaties van een bepaalde entiteit met die van andere entiteiten. In België worden de distributienetbeheerders door de CREG aan een benchmarking onderworpen in het kader van de goedkeuring van de distributietarieven.
Bron: intermixt.be (offline)

10

0 Thumbs up   1 Thumbs down

bno


De operator Brussels Network Operations die taken uitvoert in opdracht en voor rekening van de Brusselse gemengde distributienetbeheerder Sibelga. Zie www.sibelga.be
Bron: intermixt.be (offline)


Login in om alle 61 betekenissen te bekijken