intermixt.be

Website:http://www.intermixt.be
Upvotes ontvangen17
Downvotes ontvangen48
Karma:-32 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (61)

1

6   4

concessie


Ruim gedefinieerd is een concessie een vergunning die een overheid uitreikt aan een entiteit om op eigen risico bepaalde activiteiten te ondernemen of diensten te beheren. Er bestaat veel onenigheid over de correcte juridische omschrijving van het begrip.
Bron: intermixt.be

2

2   12

leverancier


Een natuurlijke persoon of rechtspersoon die een vergunning bezit om elektriciteit of gas te leveren aan afnemers.
Bron: intermixt.be

3

2   7

liberalisering


Het openstellen van de niet-gereguleerde segmenten van de elektriciteits- en gasmarkt voor concurrentie. Sinds 1 januari 2007 kunnen alle afnemers in België – gezinnen en bedrijven – vrij kiezen bij wie ze aardgas of elektriciteit aankopen.
Bron: intermixt.be

4

2   6

reg


Rationeel Energiegebruik. Tot de zogenoemde REG-activiteiten behoren onder meer het verstrekken van premies ter promotie van energiebesparende investeringen en het sensibiliseren van de bevolking.
Bron: intermixt.be

5

2   3

technisch reglement


Het geheel van technische regels dat moet worden nageleefd bij het beheren van de elektriciteit- of gasnetten en bij de toegang tot deze netten.
Bron: intermixt.be

6

1   0

eandis


De operator die taken uitvoert in opdracht en voor rekening van de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders. Eandis is een volle dochter van deze netbeheerders. Zie
Bron: intermixt.be

7

1   2

intercommunale


Een vereniging van verschillende gemeenten met als doel het realiseren van maatschappelijke taken, zoals het leveren van nutsvoorzieningen, sociale huisvesting en streekontwikkeling. In Vlaanderen wordt de term ‘intercommunale’ niet meer aangewend in een wettelijke context, maar spreekt men van een opdrachthoudende of een dienstverlenende veren [..]
Bron: intermixt.be

8

1   5

ontvlechting


Zie Unbundling.
Bron: intermixt.be

9

0   0

benchmarking


Het vergelijken van de kosten en/of prestaties van een bepaalde entiteit met die van andere entiteiten. In België worden de distributienetbeheerders door de CREG aan een benchmarking onderworpen in het kader van de goedkeuring van de distributietarieven.
Bron: intermixt.be

10

0   1

bno


De operator Brussels Network Operations die taken uitvoert in opdracht en voor rekening van de Brusselse gemengde distributienetbeheerder Sibelga. Zie www.sibelga.be
Bron: intermixt.be


Login in om alle 61 betekenissen te bekijken