info.sharenl.org

Website:http://info.sharenl.org
Upvotes ontvangen50
Downvotes ontvangen68
Karma:-17 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (31)

1

24   24

karma


Wet van oorzaak en gevolg: “Zoals gij zaait, zult gij oogsten.”
Bron: info.sharenl.org

2

6   10

evolutie


Het proces van vergeestelijking van de stof, de weg terug naar de bron. Het ontvouwen van de sluiers van begoocheling en illusie met als uiteindelijk resultaat kosmisch bewustzijn
Bron: info.sharenl.org

3

5   4

reïncarnatie


Wedergeboorte. Leven na leven reincarneert de ziel in een ander voertuig. De wet van karma trekt ons magnetisch terug in incarnatie totdat we op juiste wijze onze innerlijke goddelijkheid onthullen
Bron: info.sharenl.org

4

3   0

transmissie


Transformatie of overdracht van geestelijke energie van hogere naar lagere niveaus
Bron: info.sharenl.org

5

3   0

ziel


Het ware, hogere Zelf. De weerspiegeling van de monade op het ziele-gebied
Bron: info.sharenl.org

6

2   0

monade


Geest. Vonk van God
Bron: info.sharenl.org

7

1   0

antahkarana


Kanaal van licht dat de brug vormt tussen de hersenen en de ziel. Wordt opgebouwd door meditatie en dienstbaarheid
Bron: info.sharenl.org

8

1   14

avatar


Geestelijk wezen dat ‘nederdaalt’ als antwoord op de roep en de behoefte van de mensheid. Er zijn menselijke, planetaire en kosmische avatars. Deze laatste worden ook wel goddelijke incarnaties genoemd. Sai Baba is een voorbeeld van een kosmisch avatar. Maitreya is een planetair avatar
Bron: info.sharenl.org

9

1   0

etherisch lichaam


Het vitale lichaam van de mens waardoor de energieën van alle gebieden stromen. Het lichaam waar de chakra’s zich bevinden. Ook wel etherisch dubbel genoemd omdat het een replica is van het grofstoffelijk lichaam
Bron: info.sharenl.org

10

1   2

inwijding


Punt van crisis op het pad van evolutie, gevolg van en leiodend tot een grote verruiming van bewustzijn. Het wetenschappelijke proces van vervolmaking waardoor de mens uiteindelijk verenigd en één wordt met zijn bron
Bron: info.sharenl.org


Login in om alle 31 betekenissen te bekijken