domjur.nl

Website:https://www.domjur.nl
Upvotes ontvangen6
Downvotes ontvangen15
Karma:-8 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (21)

1

3 Thumbs up   0 Thumbs down

Onderscheidend vermogen


Een merk heeft onderscheidend vermogen wanneer het zich onderscheidt van de anderen. Een fantasienaam heeft meer onderscheidend vermogen doordat het uniek is, terwijl een term uit het spraakgebruik minder onderscheidend vermogen oplevert. Dat verkleint de beschermingsomvang waar de rechthebbende van het merk zich op kan beroepen.
Bron: domjur.nl

2

2 Thumbs up   9 Thumbs down

Competentie


Bevoegdheid van de rechter en de rechtbank. De rechter is niet competent wanneer het geding bij de verkeerde instantie of in de verkeerde plaats is ingesteld.
Bron: domjur.nl

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

handelsnaam


Een onderneming wordt gedreven onder een handelsnaam. Deze handelsnaam ontstaat door gebruik van deze naam, doordat de onderneming onder een bepaalde naam handelt en naar buiten treedt. Inschrijving is niet vereist.
Bron: domjur.nl

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bodemprocedure


Procedure bij de rechter in eerste aanleg waarbij de zaak in zijn geheel wordt behandeld. In deze procedure is ruimte voor repliek en dupliek; en pleidooi. De bodemprocedure duurt langer dan de kort geding procedure. BVIE Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen). Dit verdrag stelt regels omtrent merken en [..]
Bron: domjur.nl

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Dagvaarding


Akte welke door de deurwaarder in opdracht van eiser wordt uitgereikt aan de gedaagde. De dagvaardig verwoordt onder andere wie er wordt gedaagd en wat de vordering is, de datum en de plaats van de zitting.
Bron: domjur.nl

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Dictum


Einduitspraak door de rechter.
Bron: domjur.nl

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

eis in conventie


Vordering van de eiser. In zaken betreffende domeinnamen wordt in de meeste gevallen onder meer gevorderd dat de inbreuk dient te worden gestaakt en dat de domeinnaam worden overgedragen aan eiser. De vordering wordt ingesteld bij dagvaarding.
Bron: domjur.nl

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

eis in reconventie


Tegenvordering door de gedaagde.
Bron: domjur.nl

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

executiegeschil


Een geschil over de tenuitvoerlegging van een titel zoals een eerder verkregen vonnis.
Bron: domjur.nl

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Ex parte geschil


Uitspraak van de rechter waarbij de gedaagde partij niet aanwezig hoeft te zijn en ook niet wordt opgeroepen voor de zitting. Een ex parte geschil biedt uitkomst wanneer een inbreuk dreigt en een kort geding procedure te lang duurt. De rechter wijst het verzoek toe wanneer er daadwerkelijk sprake is van inbreuk en het om een spoedeisende zaak gaat. [..]
Bron: domjur.nl


Login in om alle 21 betekenissen te bekijken