dekrachtvanjestem.be

Upvotes ontvangen119
Downvotes ontvangen157
Karma:-37 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (51)

1

24   5

coalitie


Een coalitie is een samenwerking tussen twee of meer partijen. Om goed te kunnen regeren moet je minstens de helft +1 van alle zetels hebben. Geen enkele partij is zo groot. Daarom gaan verschillende partijen samenwerken.
Bron: dekrachtvanjestem.be

2

8   16

censuur


Censuur is een beknotting van de vrijheid van meningsuiting. Het betekent dat de overheid vooraf gaat kijken wat gepubliceerd of gezegd zal worden in de pers, op het toneel, in films of zelfs in brieven. Als er daarin dingen zijn die de overheid schrapt of verbiedt, is dat censuur.
Bron: dekrachtvanjestem.be

3

8   23

gewest


Een gewest is een bepaald grondgebied.  België is ingedeeld in drie gewesten: het Vlaamse, het Waalse en het Brusselse Gewest. Het Vlaamse Gewest strekt zich uit over het grondgebied van het Nederlandse taalgebied, het Waalse Gewest over het grondgebied van het Franse én het Duitse taalgebied, het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest over het grondgebi [..]
Bron: dekrachtvanjestem.be

4

7   11

fractie


Een fractie is een groep van volksvertegenwoordigers die zich binnen het parlement organiseert met het oog op samenwerking. De leden van een fractie behoren in principe allen tot dezelfde politieke partij of dezelfde strekking. Men spreekt van een fractie vanaf drie volksvertegenwoordigers.
Bron: dekrachtvanjestem.be

5

6   11

campagne


Een verkiezingscampagne is de systematische propaganda die een politieke partij voert voor haar programma en haar kandidaten.  Tijdens de verkiezingscampagne proberen partijen zoveel mogelijk kiezers te overtuigen om voor hen te stemmen.
Bron: dekrachtvanjestem.be

6

6   1

federale staat


Een federale staat is een staat die bestaat uit verschillende deelstaten. Die deelstaten vormen samen een ‘federatie’. Niet alleen België is een federale staat, ook bijvoorbeeld Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Spanje zijn federale staten.
Bron: dekrachtvanjestem.be

7

6   4

kartel


Een kartel is een samenwerking tussen verschillende politieke partijen om met één gezamenlijke lijst aan de verkiezingen deel te nemen.
Bron: dekrachtvanjestem.be

8

6   1

regeerakkoord


Een regeerakkoord is een overeenkomst tussen de partijen die samen de meerderheid gaan vormen en samen gaan regeren. Het is een overeenkomst over de dingen die ze samen willen realiseren gedurende de regeerperiode.
Bron: dekrachtvanjestem.be

9

5   2

dictatuur


Een dictatuur of een autoritaire staat is een staatsvorm waarin de macht toekomt aan één persoon of een kleine groep van personen. In een dictatuur zijn vrijheden en rechten van burgers beperkt: mensen kunnen niet zeggen wat ze willen, ze kunnen zonder eerlijk proces gevangen worden gezet, ze mogen geen kritiek uiten, enzovoort. Dictatuur staat teg [..]
Bron: dekrachtvanjestem.be

10

5   2

gemeenschap


Een gemeenschap is een bepaalde bevolkingsgroep met eenzelfde taal en cultuur.  In 1970 werden de Vlaamse, de Franse en de Duitstalige gemeenschap opgericht. De Vlaamse Gemeenschap omvat alle inwoners van het Nederlandse taalgebied en de Nederlandstalige inwoners van het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.  De Franse Gemeenschap omvat alle inwoner [..]
Bron: dekrachtvanjestem.be


Login in om alle 51 betekenissen te bekijken